Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-709-1/31.01.2022 г.

742

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-709-1 гр. Плевен, 31.01.2022год. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-37/28.01.2022 г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Изменение на ПУП-ПЗ…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-692-1/27.01.2022 г.

186

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-692-1 гр. Плевен, 27.01.2022год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 21 от 25.01.2022год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-699-1/27.01.2022 г.

155

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-699-1 гр. Плевен, 27.01.2022год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 27 от 25.01.2022год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-707-1/28.01.2022 г.

163

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-707-1 гр. Плевен, 28.01.2022год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 34 от 28.01.2022год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: План  …

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-708-1/28.01.2022 г.

164

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-708-1 гр. Плевен, 28.01.2022год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 17 от 25.01.2022год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: План   за…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-694-1/27.01.2022 г.

165

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-694-1 гр. Плевен, 27.01.2022год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 26 от 25.01.2022год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-693-1/27.01.2022 г.

156

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-693-1 гр. Плевен, 27.01.2022год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 20 от 25.01.2022год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-697-1/27.01.2022 г.

159

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-697-1 гр. Плевен, 27.01.2022год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 19 от 25.01.2022год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-696-1/27.01.2022 г.

152

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-696-1 гр. Плевен, 27.01.2022год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 18 от 25.01.2022год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Подробен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-706 /28.01.2022 г.

189

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-706 гр. Плевен 28.01.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-16/25.01.2022г. на зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-704-1/28.01.2022 год.

174

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-704-1 гр. Плевен 28.01.2022 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-14/18.01.2022…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-701-1/27.01.2022 г.

367

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ- 30- 701-1/27.01.2022 г. гр. Плевен Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-29/26.01.2022 г. на Зам. Кмета на Община Плевен…