Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 30-1120-1/21.12.2022г. гр. Плевен

176

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 30-1120-1/21.12.2022г. гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-609/20.12.2022г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен Подробен Устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ – 30 – 1122 – 1 гр. Плевен 21 .12.2022 г.

149

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ – 30 – 1122 – 1 гр. Плевен  21 .12.2022 г.   Община Плевен, на основание на чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-613/20.12.2022 г.  на Зам. Кмета на Община Плевен …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ- 30-1117-1/21.12.2022г. гр. Плевен

160

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ- 30-1117-1/21.12.2022г. гр. Плевен    Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-614/20.12.2022г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен   Изменение…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 30 – 1118 – 1 гр. Плевен, 21.12.2022год.

139

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 30 – 1118 – 1 гр. Плевен, 21.12.2022год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 623 от 20.12.2022год. на Зам. Кмета на Община Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 30 – 1119-1 гр. Плевен, 21.12.2022год.

143

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 30 – 1119-1 гр. Плевен, 21.12.2022год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 624 от 20.12.2022год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-1022-1/14.10.2022 г.

139

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1022-1 гр. Плевен, 14.10.2022 г. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.56 по плана на с.Тученица, общ.Плевен,…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1112-1/20.12.2022 год.

135

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1112-1 гр. Плевен 20.12.2022 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-607/19.12.2022…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1121-1/21.12.2022 г.

136

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1121-1 гр. Плевен 21.12.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-621/20.12.2022 г. на зам. кмета на Община …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1116-1/21.12.2022 г.

134

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1116-1 гр. Плевен 21.12.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-618/20.12.2022 г. на зам. кмета на Община …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1113-1/21.12.2022 г.

127

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1113-1 гр. Плевен 21.12.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-620/20.12.2022 г. на зам. кмета на Община …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ – 30 – 1114 - 1 гр. Плевен, 21.12.2022г.

177

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ – 30 – 1114 - 1 гр. Плевен, 21.12.2022г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-619/20.12.2022 г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Изменение…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1115-1/21.12.2022 г.

126

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1115-1 гр. Плевен 21.12.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-616/20.12.2022 г. на зам. кмета на Община …