Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-716-1/02.02.2022 г.

199

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-716-1 гр. Плевен, 02.02.2022г.            Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-43/28.01.2022г. на зам. кмета на Община …

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-718-1/02.02.2022 г.

190

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-718-1 гр. Плевен, 02.02.2022г.           Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-42/28.01.2022г. на зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-722-1/02.02.2022 г.

209

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е     № ТСУ-30-722-1 гр. Плевен 02.02.2022 г. Община  Плевен, на основание чл.150, ал.8 и чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-46/02.02.2022г. на Зам.…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-705-1/28.01.2022 г.

186

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е № ТСУ-30-705-1 гр. Плевен,  28.01.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със  че  със  № РД–12–31/28.01.2022…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-702-1/27.01.2022 г.

223

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е № ТСУ-30-702-1 гр. Плевен,  27.01.2022 г. Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-713-1/01.02.2022 год.

786

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-713-1   гр. Плевен 01.02.2022 год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 32 от 28.01.2022год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-712-1/01.02.2022 год.

175

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-712-1 гр. Плевен 01.02.2022 год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 33 от 28.01.2022год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Подробен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-710-1/01.02.2022 год.

186

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-710-1 гр. Плевен 01.02.2022 год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 38 от 28.01.2022год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Подробен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-711-1/01.02.2022 год.

166

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-711-1 гр. Плевен 01.02.2022 год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед № РД-12-41 от 28.01.2022 год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Подробен…