Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 30 – 1137- 1 гр. Плевен, 10.01.2023г.

170

  ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 30 – 1137- 1 гр. Плевен, 10.01.2023г.            Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици на поземлени имоти…

СЪОБЩЕНИЕ ТСУ 26-6485-13/19.12.2022г. Община Плевен

317

СЪОБЩЕНИЕ ТСУ  26-6485-13/19.12.2022г. Община Плевен   ДО М. Ш. САРАЛИЙСКИ УЛ. „МИЛИН КАМЪК” №24 ГР. ПЛЕВЕН ДО  „ЕВРОПАС 2” ЕООД Представлявано от Ш. И. Латифа УЛ. „ГЕНА ДИМИТРОВА” №17 ГР. ПЛЕВЕН     Във връзка…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ – 30-1135-1/03.01.2023г. гр. Плевен

171

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ – 30-1135-1/03.01.2023г. гр. Плевен     Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Изменение на действащия…

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СПОРТНИ КЛУБОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО НАРЕДБА №33 ПРЕЗ 2023 г.

107

УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ, Напомняме Ви, че срокът за подаване на заявления за кандидатстване за финансово подпомагане по Наредба №33 на Общински съвет - Плевен за финансово подпомагане на спортните клубове…

СЪОБЩЕНИЕ изх.№ТСУ-26-6586-1/14.12.2022г.

123

СЪОБЩЕНИЕ изх.№ТСУ-26-6586-1/14.12.2022г. ДО Д. Х. ЦВЕТАНОВА жк „Сторгозия“, бл. 31 гр. Плевен М. Ю. МЕХМЕДОВ ул. „Г.С.Раковски” №57 гр. Плевен П. П. ВАСИЛЕВА И. Н. ВАСИЛЕВ ул. ”Елин Пелин” №1 гр. Плевен  „ДИЛЕМА 2019“…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 30-1134-1/03.01.2023г. гр. Плевен

157

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 30-1134-1/03.01.2023г. гр. Плевен    Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-635/22.12.2022г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен Подробен Устройствен…