Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ ТСУ 94М-10053-1/15.01.2024Г.

171

ОБЯВЛЕНИЕ ТСУ 94М-10053-1/15.01.2024Г. ДО М. В. Живков Ул. „Цар Самуил “4 С. Г. Гаджалова ул. „Данаил Попов“16 Гр. Плевен „ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД В. В. ВЪЛКОВ Ж.к. „Сторгозия“ ШПК бл.3 Гр. Плевен Ц. Х. НИНОВА ул „Денкоглу“34…

СЪОБЩЕНИЕ №ЖС-26-7272/14.12.2023г.

182

СЪОБЩЕНИЕ №ЖС-26-7272/14.12.2023г. ДО М. ХИЦОВСКА – УПРАВИТЕЛ НА „ВИКТОРИЯ ТРЕЙД КЪМПАНИ“ ЕООД ГР.ПЛЕВЕН                        С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Във връзка с постъпила в Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1523-1/15.01.2024 г.

188

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1523-1 гр. Плевен 15.01.2024 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-12/11.01.2024 г. на Директор дирекция „УТ“…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1518-1 Гр. Плевен, 11.01.2024г.

186

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1518-1 Гр. Плевен, 11.01.2024г. Община - Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Изменение на действащия Подробен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1522-1/12.01.2024 г.

222

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1522-1 гр. Плевен 12.01.2024 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-13/11.01.2024 г. на Директор дирекция „УТ“…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1519-1/12.01.2024 г.

186

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1519-1 гр. Плевен 12.01.2024 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, УПИ V- 662.450, УПИ VІ - 662.449 и УПИ…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1516-1/11.01.2024 г.

203

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1516-1   гр. Плевен 11.01.2024 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-7/09.01.2024 г.   на Кмета на Община Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1512-1/09.01.2024 г.

196

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1512-1 гр. Плевен 09.01.2024 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Изменение…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1513-1/10.01.2024 г.

189

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1513-1 гр. Плевен 10.01.2024 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Изменение…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА КПИИ В КВ.320А ГР. ПЛЕВЕН - № ТСУ-26-1053-1/11.01.2024 Г.

158

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.150, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и заявление вх. № ТСУ-26-1053-1/09.01.2024 г., имайки предвид, че искането…