Обявления

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх № ТСУ-94М-509-4/07.09.2021г.

154

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх № ТСУ-94М-509-4/07.09.2021г. ДО М. Г. ИВАНОВА УЛ.”ОРЯХОВО” №13 ГР.ПЛЕВЕН К. И. БУРДЕНЯШКИ УЛ.”ОРЯХОВО” №13 ГР.ПЛЕВЕН Т. Н. ПАВЛОВА Н. М. ПЕТКОВ О. М. ПЕТКОВ УЛ.”ВИТ” №11 С.БРЕСТ, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ОБЩИНА ПЛЕВЕН…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-454-1/20.04.2021 г.

174

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-454-1 гр. Плевен, 20.04.2021 год. Община-Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията съобщава, на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Изменение на Подробен устройствен…

СЪОБЩЕНИЕ №ТСУ-94Р-3444-1/30.08.2021 г.

175

ТСУ -94Р-3444-1/30.08.2021г. Община Плевен                                                                               ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ на ПИ с идентификатор…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-582-1/20.09.2021 г.

175

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-582-1 гр. Плевен 20.09.2021 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-334/16.09.2021г. на зам. кмета на Община  Плевен…