Обявления

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

164

О Б Я В А   Уведомяваме Ви, че на 04.04.2022год. от 14.00 часа в офиса на АДВОКАТСКА КАНТОРА ЦЕНОВ, на 1 етаж в сградата на ул. "Александър Стамболийски" №1, гр. Плевен на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ- 30-775-1/25.03.2022г. гр. Плевен

253

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   № ТСУ- 30-775-1/25.03.2022г. гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-124/25.03.2022г. на Зам. Кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-773-1/22.03.2022 г.

204

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-773-1 гр. Плевен 22.03.2022 г. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-120/21.03.2022…