Обявления

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ. 605 ГР. ПЛЕВЕН - № ТСУ-26-3803-1/27.02.2023 г.

115

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ, Решение №1233/26.01.23 г. на Общински съвет-Плевен,…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ. 826 ГР. ПЛЕВЕН - № ТСУ-26-6590-1/27.02.2023 г.

111

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ, Решение №1232/26.01.23г на Общински съвет-Плевен,…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1189-1/24.02.2023 г.

122

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1189-1 гр. Плевен 24.02.2023 г. Община  Плевен, на основание  чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-95/24.02.2023 г. на Зам. кмета на Община …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -30-1190-1 гр. Плевен, 24.02.2023г.

124

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -30-1190-1 гр. Плевен, 24.02.2023г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-96/24.02.2023 г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Изменение на действащия…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1188-1/24.02.2023 г.

130

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1188-1 гр. Плевен 24.02.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-94/24.02.2023 г. на зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1187-1/24.02.2023 г.

125

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1187-1 гр. Плевен 24.02.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-93/24.02.2023 г. на зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1186-1/16.02.2023 г.

130

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1186-1 гр. Плевен 16.02.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-82/10.02.2023 г. на зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1183-1/15.02.2023 г.

124

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1183-1 гр. Плевен 15.02.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-85/14.02.2023 г. на зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1167-1/02.02.2023 г.

115

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1167-1 гр. Плевен 02.02.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-60/01.02.2023 г. на зам. кмета на Община  Плевен…

СЪОБЩЕНИЕ ТСУ-94Н-2640-1/17.02.2023г.

149

СЪОБЩЕНИЕ ТСУ-94Н-2640-1/17.02.2023г.   До Н.  М. ДАЧЕВ С. К. ДАЧЕВА ул.„Княз Борис І “ 95 В. А. ПОПОВА-РАВИ Ул. „В.левски“130 В. И. БРАТУХЧЕВА Ул. „В.Левски“130 НЕИДЕНТИФИЦИРАН Ул. „В.Левски“130 гр.Плевен                                …