Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1549-1/01.02.2024г. гр. Плевен

172

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1549-1/01.02.2024г.  гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-59/30.01.20234г.  е одобрен Изменение на  Подробен Устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ- 30-1550-1 гр. Плевен, 01.02.2024г.

163

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ- 30-1550-1 гр. Плевен, 01.02.2024г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-63/31.01.2024г. е одобрен: Изменение на Подробен устройствен план – План…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1548-1/01.02.2024г. гр. Плевен

179

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1548-1/01.02.2024г. гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-65/31.01.2024г. е одобрен Изменение на Подробен устройствен план - План…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30–1547-1 гр. Плевен, 01.02.2024год.

176

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30–1547-1 гр. Плевен, 01.02.2024год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 64 от 31.01.2024год. на  Директор дирекция „УТ” на Община…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30-1543-1 гр. Плевен, 31.01.2024год.

157

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30-1543-1 гр. Плевен, 31.01.2024год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 58 от 30.01.2024год. на  Директор дирекция „УТ” на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1546-1/31.01.2024 г.

167

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1546-1 гр. Плевен 31.01.2024 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-62/31.01.2024 г. на Директор дирекция „УТ“…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1544-1/31.01.2024 г.

143

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1544-1 гр. Плевен 31.01.2024 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-56/30.01.2024 г. на Директор дирекция „УТ“…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1545-1 гр. Плевен 31.01.2024 г.

175

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1545-1 гр. Плевен 31.01.2024 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-61/31.01.2024 г. на Директор дирекция „УТ“…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1541-1/30.01.2024 г.

170

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1541-1 гр. Плевен 30.01.2024 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-54/29.01.2024 г. на Директор дирекция „УТ“…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1540-1/26.01.2024 г.

173

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1540-1 гр. Плевен 26.01.2024 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-51/26.01.2024 г. на Директор дирекция „УТ“…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ В КВ.713А ГР.ПЛЕВЕН- № ТСУ-26-680-4/26.01.2024 Г.

171

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ, на основание Заповед № РД-10-1706/ 22.11.2023 г. на Кмета на Община…