Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1198-1/06.03.2023 г.

118

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1198-1 гр. Плевен 06.03.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-106/02.03.2023 г. на зам. кмета на Община …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1197-1/06.03.2023 г.

119

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1197-1 гр. Плевен 06.03.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-107/02.03.2023 г. на зам. кмета на Община …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 30 – 1201 – 1 гр. Плевен, 06.03. 2023г.

129

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -  30 – 1201 – 1 гр. Плевен, 06.03. 2023г.            Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици на поземлени…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ – 30 – 1195 – 1 гр. Плевен, 02.03.2023 г.

176

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ – 30 – 1195 – 1 гр. Плевен,  02.03.2023 г.               Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1194-1/02.03.2023 г.

139

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1194-1 гр. Плевен 02.03.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-102/28.02.2023 г. на зам. кмета на Община …

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 30 – 1193 – 1 гр. Плевен, 01.03.2023год.

157

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 30 – 1193 – 1 гр. Плевен, 01.03.2023год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 105 от  01.03.2023 год. на Зам. Кмета на Община Плевен…

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО И ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

118

На основание чл. 42, ал.1 и ал. 3, т. 1 от Наредбата за планирането на социалните услуги Община Плевен публикува Анализа на потребностите от социални услуги и Предложението за планиране на социалните услуги на интернет страницата…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 30 – 1192 – 1 гр. Плевен, 01.03. 2023г.

134

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 30 – 1192 – 1 гр. Плевен, 01.03.2023г.            Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици на поземлени имоти…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА КПИИ М. ТЕЛЕГРАФА С. ВЪРБИЦА - № ТСУ-39-13-1/27.02.2023 г.

107

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.150, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 от ЗУТ и на основание Заповед №РД-10-2024/23.11.2015 г. на Кмета на Община Плевен…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПЗ М. БАЙНОВА МОГИЛА С. БРЪШЛЯНИЦА - № ТСУ-94К-2268-1/27.02.2023 г.

101

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.124а, ал.2 от ЗУТ и на основание Заповед № РД-10-2024/23.11.2015 г. на Кмета на Община Плевен и заявление вх. № ТСУ-94К-2268-1/09.02.2023…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ. 2 ГР. ПЛЕВЕН - № ТСУ-26-5579-1/27.02.2023 г.

120

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ, на основание Заповед № РД-10-2024/23.11.2015 г. на Кмета…