Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ – 30 – 580 – 1 гр. Плевен 14.09. 2021г.

153

ДО КР.Т.ИВАНОВ, УЛ. „Ю.ГАГАРИН”,ГР.ПЛЕВЕН П.Л.ИВАНОВА, УЛ. „Ю.ГАГАРИН”, ГР. ПЛЕВЕН Т.ХР.ИВАНОВ, УЛ. „Ю.ГАГАРИН”, ГР. ПЛЕВЕН М.Ц.НИКОЛОВА, УЛ. „ГЕН. КОЛЕВ”,ГР. ПЛЕВЕН А.А.АСЕНОВ,ЖК „СТОРГОЗИЯ”,ГР. ПЛЕВЕН…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ - 30 – 585 - 1 гр. Плевен 28.09. 2021г.

151

До Й.Н. Вълев, ул. „Странджа”,гр. Плевен М.Ст. Атанасова     О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ -  30 –  585 - 1 гр. Плевен      28.09. 2021г.            Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона…

О Б Я В Л Е Н И Е № Т СУ – 30-598-1 гр. Плевен, 12.10.2021 г.

191

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ – 30-598-1 гр. Плевен, 12.10.2021 г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със  заповед № РД–12–344/29.09.2021 г.  на Кмета…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-597-1 гр. Плевен, 11.10.2021г.

169

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-597-1 гр. Плевен, 11.10.2021г. Община Плевен, на основание чл. 150, ал.8 и чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-353/11.10.2021г. на Зам. Кмета на Община…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ № ТСУ-92-4927-2/11.10.2021 г.

181

ДО НЕИДЕНТИФИЦИРАНИ 56722.664.4.3.10; 56722.664.4.4; 56722.664.4.4.1; 56722.664.4.4.2; 56722.664.4.4.3; 56722.664.4.4.5          Уважаеми  господа,          Съобщавам Ви, че във връзка със заявление с вх. № ТСУ –92 -4927 -2/20.09.2021г. от    …

О Б Я В Л Е Н И Е № Т СУ – 30-596-1 гр. Плевен, 08. 10.2021 г.

204

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ – 30-596-1 гр. Плевен,  08.   10.2021 г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със  заповед № РД–12–350/06.10.2021 г. …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ – 30-576-1 гр. Плевен, 10.09.2021 г.

160

ДО С. Т. Илиева Ул. „Мур“ № 17 Гр.Плевен   В. Т. Димитрова Ул. „Мур“ № 17 Гр.Плевен     О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е № ТСУ – 30-576-1 гр. Плевен,  10.09.2021 г.              …

О Б Я В Л Е Н И Е № Т СУ – 30-594-1 гр. Плевен, 08. 10.2021 г.

573

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ – 30-594-1 гр. Плевен,  08.   10.2021 г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със  заповед № РД–12–348/06.10.2021 г. …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ -30-595-1 гр. Плевен 08.10.2021г.

194

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ -30-595-1 гр. Плевен         08.10.2021г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-349/06.10.2021 г.…