Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30–1622-1 гр. Плевен, 12.04.2024год.

53

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30–1622-1 гр. Плевен, 12.04.2024год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 167/12.04.2024 год. на Директор Дирекция „УТ” при Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1621-1/12.04.2024 год.

49

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1621-1 гр. Плевен 12.04.2024 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-165/10.04.2024…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1620-1/11.04.2024 г.

54

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1620-1 гр. Плевен 11.04.2024 г. Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-166/11.04.2024 г. на Директор Дирекция „УТ“…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1619-1 гр. Плевен, 05.04.2023 г.

67

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1619-1 гр. Плевен, 05.04.2023 г.               Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1610-1/01.04.2024 г.

62

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1610-1 гр. Плевен 01.04.2024 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени  имоти с идентификатори…

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПУП-ПРЗ И РУП В КВ.716А ПЛЕВЕН –ТСУ-92-4024-1/09.04.2024 г.

66

ОБЯВА за среща за обществено обсъждане На основание чл. 127, ал.1 от ЗУТ и чл.15, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка, Община Плевен съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица,…

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОУП ПЛЕВЕН –ТСУ-92-4024-1/08.04.2024 г.

125

ОБЯВА за среща за обществено обсъждане На основание чл. 127, ал.1 от ЗУТ и чл.15, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка, Община Плевен съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица,…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1618-1/05.04.2024 год.

69

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1618-1 гр. Плевен 05.04.2024 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-162/04.04.2024…