Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1409-1/15.09.2023 г.

42

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1409-1 гр. Плевен 15.09.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  №РД-12-440/04.09.2023 г. на Зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1324-1/11.07.2023 г.

46

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1324-1 гр. Плевен 11.07.2023 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, на поземлени имоти в кв. 53 по…

СЪОБЩЕНИЕ Изх. №ТСУ-94Г-462-5/22.08.2023г.

43

СЪОБЩЕНИЕ Изх. №ТСУ-94Г-462-5/22.08.2023г. ДО Г. Р. ПЕЙКОВ ул. „Орлица” №13, вх.Б гр. Плевен     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕЙКОВ,   Във връзка със заявления с вх. №ТСУ-94Г-462-5/01.08.2023г. и /07.08.2023г. до Община Плевен, Ви уведомявам, че е издадена…

СЪОБЩЕНИЕ ТСУ-94Е-3605-1 17.08.2023г.

41

СЪОБЩЕНИЕ ТСУ-94Е-3605-1 17.08.2023г.                                                                          …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1405-1/13.09.2023 г.

40

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1405-1 гр. Плевен 13.09.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  №РД-12-427/04.09.2023 г. на Зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1406-1/13.09.2023 год.

54

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1406-1 гр. Плевен 13.09.2023 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-439/04.09.2023…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1402-1/07.09.2023 г.

89

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1402-1 гр. Плевен 07.09.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  №РД-12-428/04.09.2023 г. на Зам. кмета на Община  Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30-1399-1 гр. Плевен, 05.09.2023год.

75

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30-1399-1 гр. Плевен, 05.09.2023год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 438 от 04.09.2023год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1403-1/07.09.2023 г.

70

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1403-1 гр. Плевен 07.09.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  №РД-12-437/04.09.2023 г. на Зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1401-1/07.09.2023 г.

66

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1401-1 гр. Плевен 07.09.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  №РД-12-434/04.09.2023 г. на Зам. кмета на Община  Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30-1398-1 гр. Плевен, 05.09.2023год.

70

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30-1398-1 гр. Плевен, 05.09.2023год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 441 от 04.09.2023год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30-1400-1 гр. Плевен, 05.09.2023год.

78

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30-1400-1 гр. Плевен, 05.09.2023год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 436 от 04.09.2023год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:…