Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9343-1/26.09.2017 год.

27

ДО РУСАНА СТОЙЧЕВА АСЕНОВА ул. „Парашкев Цветков” № 16а гр. Силистра О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9343-1 гр.Плевен  26.09.2017 год. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията,…

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение: „Реконструкция на съществуваща газостанция и монтиране на нова модулна бензиностанция”

21

СЪОБЩЕНИЕ          На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта…

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение: „Проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец по разрешителен режим на Басейнова дирекция Дунавски район за водоснабдяване на „Автомивка”

25

СЪОБЩЕНИЕ             На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9164-2/14.06.2017 год.

24

ДО ЕЛЕНКА ВЕЛИЧКОВА ГОРАНОВА ул.”Тракийска могила” № 7 кв.Ботунец гр.София   О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9164-2 гр.Плевен   14.06.2017 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9338-1/21.09.2017 год.

22

ДО ДАРИНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА с.Беглеж община Плевен   О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9338-1 гр.Плевен   21.09.2017 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9294-1/23.08.2017 год.

27

ДО СВЕТЛИН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ бул. „Възкресение” № 33 Б, ет. 2, ап. 5 гр. София О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9294-1 гр.Плевен   23.08.2017 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9323-1/05.09.2017 год.

23

ДО ОЛГА ИВАНОВА ПЕЙЧЕВА ж.к. „Красно село” бл. 43, вх. Б, ап. 44 гр. София ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕТОВ бул. „Янко Сакъзов” № 13, вх. А, ет. 1, ап. 4 гр. София ЦВЕТАНКА ЛАЗАРОВА ГЕТОВА ж.к. „Красно село” бл. 3, вх. А, ет. 7, ап. 19 гр.…

ТСУиС-92-9322-1/05.09.2017г.

34

         О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУиС- 92- 9322-1/05.09.2017г.                                                         …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9356-1/02.10.2017 год.

51

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 9356-1 гр. Плевен 02.10.2017 год. Община Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-392/25.09.2017 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен: ПУП - План…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9334-1/15.09.2017 год.

57

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №  ТСУиС-92-9334-1/15.09.2017 г.           Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен…