Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-260-1 / 29.06.2020г.

46

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ – 30-260-1  гр. Плевен,  29.06.2020г. Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ -30-259-1/26.06.2020 г.

57

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ -30-259-1 гр. Плевен 26.06.2020г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-236/ 24.06.2020г. и Разпореждане за предварително…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-258-1 / 23.06.2020г.

68

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е  № ТСУ- 30- 258-1/23.06.2020г.                    гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията…

О Б Я В А ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ГТРОБИЩЕН ПАРК "ЧАИРА" ГР. ПЛЕВЕН

46

О  Б  Я  В  А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)…

Временната Общинска преброителна комисия обявява процедура по набиране и подбор на регистратори

222

Във връзка с предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година временната Общинска преброителна комисия обявява процедура по набиране и подбор на регистратори. Регистраторите…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-242-1/26.05.2020 г.

94

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-242-1/26.05.2020 г. гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-194/26.05.2020г. на Зам. Кмета на Община Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-257-1/15.06.2020 г.

93

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-257-1 гр. Плевен  15.06.2020 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-236-1/13.05.2020 г.

85

ДО А.Д. ИВАНОВ, БУЛ. „РУСЕ”, ГР. ПЛЕВЕН ХР. СТ. ПАЗВАНСКИ, УЛ.”ИВАН ВАЗОВ”, ГР. ПЛЕВЕН Р.Т. ИВАНОВА, УЛ.”ИВАН ВАЗОВ”, ГР. ПЛЕВЕН Т.Г. ГЪРЧЕВ, УЛ. „СТРАНДЖА”, ГР.СОФИЯ О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-236-1 гр. Плевен  13.05.2020…