Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-292-1/06.08.2020 г.

68

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-292-1/06.08.2020 г. гр. Плевен,   Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:…

СЪОБЩЕНИЕ № ТСУ- 94С-2089-3/14.08.2020 г. ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

36

ДО С. ХР ПЕТКОВ Т. ТР. БОДУРСКА – ПЕТКОВА С. М. ДИМИТРОВ С. Н. ДИМИТРОВА В. Л. ПЕТРОВ П. Ц. ПЕТРОВА УЛ. „СТОЯН ЗАИМОВ” №21 ГР. ПЛЕВЕН УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Във връзка със заявление с вх. №ТСУ – 94С - 2089- 3/10.08.2020 г. до…

ОБЯВЛЕНИЕ ТСУ 94В-1808-1/17.08.2020 г. ЗА ЗАПОВЕД № РД-12-317/14.08.2020 Г.

42

ДО А. П. Башев С. К. Георгиева Л. Л. Георгиев М. Й. Димитрова Д. Н. Исмаилова А. А. Исмаилов ул. „Коста Хаджипакев“9 гр. Плевен Във връзка със заявление вх. № ТСУ-94В-1707-1/16.07.2020 год. от Валерий Асенов Гурлев Ви уведомявам, че е…

Обявление за предстоящо отчуждаване на имоти – частна собственост за обект: „Разширяване на гробищен парк „Чаира“, град Плевен – публична общинска собственост”.

54

ОБЯВЛЕНИЕ за предстоящо отчуждаване на  имоти – частна собственост              За обект: „Разширяване на гробищен парк „Чаира“, град Плевен – публична общинска собственост”.…

заповеди № РД 12-342/31.08.2020г. и № РД 12-344/02.09.2020г. на Кмета на Община Плевен, във връзка с процедура по отчуждаване

48

заповеди № РД 12-342/31.08.2020г. и № РД 12-344/02.09.2020г. на Кмета на Община Плевен, във връзка с процедура по отчуждаване на част с площ 30 кв.м., от поземлен имот с идентификатор: 56722.662.262 по КККР на гр. Плевен – за изграждане на част от…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗАПОВЕД № ТСУ-30-308/28.08.2020г.

85

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ-30-308 гр. Плевен, 28.08.2020 г.     Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД–12–338/28.08.2020 г.  на Кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-309-1/28.08.2020 г.

72

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-309-1 гр. Плевен  28.08.2020 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-336/26.08.2020…