Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 94С-6743-3/20.10.2020г.

28

ТСУ-94С-6743-3/20.10.2020г.   ДО Д. А.АНАСТАСОВ и Т.И.АНАСТАСОВА Чрез С.А.СЕМОВ- пълном. БУЛ.”РУСЕ” №2., ВХ.Г, ЕТ.2, АП.4 ГР.ПЛЕВЕН М.К.ВЪРБАНОВА УЛ.”ЛЕРИН” №15 ГР.ПЛЕВЕН А.И. СТОЯНОВА УЛ.”ЛЕРИН” №15 ПЛЕВЕН Е.М. ХУБАНОВА Р-Н…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-327-1/ 13.10.2020г.

58

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е       № ТСУ- 30 -327-1                      гр. Плевен, 13.10.2020 г.                                        …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-346-1/09.11.2020 г.

48

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-346-1 гр. Плевен 09.11.2020 Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици , че със заповед № РД-12-438/05.11.2020…