Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ – 30-576-1 гр. Плевен, 10.09.2021 г.

52

ДО С. Т. Илиева Ул. „Мур“ № 17 Гр.Плевен   В. Т. Димитрова Ул. „Мур“ № 17 Гр.Плевен     О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е № ТСУ – 30-576-1 гр. Плевен,  10.09.2021 г.              …

О Б Я В Л Е Н И Е № Т СУ – 30-594-1 гр. Плевен, 08. 10.2021 г.

416

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ – 30-594-1 гр. Плевен,  08.   10.2021 г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със  заповед № РД–12–348/06.10.2021 г. …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ -30-595-1 гр. Плевен 08.10.2021г.

78

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ -30-595-1 гр. Плевен         08.10.2021г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-349/06.10.2021 г.…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ТСУ-26-7013-1/21.09.2021Г.

66

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ТСУ-26-7013-1/21.09.2021Г.                                                                         …

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх № ТСУ-94М-509-4/07.09.2021г.

62

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх № ТСУ-94М-509-4/07.09.2021г. ДО М. Г. ИВАНОВА УЛ.”ОРЯХОВО” №13 ГР.ПЛЕВЕН К. И. БУРДЕНЯШКИ УЛ.”ОРЯХОВО” №13 ГР.ПЛЕВЕН Т. Н. ПАВЛОВА Н. М. ПЕТКОВ О. М. ПЕТКОВ УЛ.”ВИТ” №11 С.БРЕСТ, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ОБЩИНА ПЛЕВЕН…