Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № Т СУ – 30-413-1 гр. Плевен,16.02.2021 г.

67

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ – 30-413-1   гр. Плевен,16.02.2021 г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със  заповед № РД–12–48/12.02.2021 г.  на Кмета…

О Б Я В Л Е Н И Е № Т СУ – 30-414-1 гр. Плевен,16.02.2021 г.

54

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ – 30-414-1   гр. Плевен,16.02.2021 г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със  заповед № РД–12–50/12.02.2021 г.  на Кмета…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-354-1/30.11.2020 г.

46

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-354-1 гр. Плевен  30.11.2020 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-397-1/21.01.2021 г.

48

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-397-1/21.01.2021 г.       гр. Плевен    Община - Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ -30-411-1 гр. Плевен, 15.02.2021г.

54

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ -30-411-1 гр. Плевен, 15.02.2021г.   Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30- 410-1/15.02.2021 г.

51

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е  № ТСУ-30- 410-1/15.02.2021 г. гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-53/15.02.2021 г. на Зам. Кмета на Община…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ. 428 ГР. ПЛЕВЕН - ТСУ-26-1671-12/15.02.21 г.

54

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ, при условията на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и Решение…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ В КВ. 40 С. БОХОТ - ТСУ-26-5770-1/12.02.2021 Г.

45

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, на основание Заповед №РД-10-2024/ 23.11.2015г на Кмета на Община…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП -ПРЗ И ТИП В КВ. 722в ГР. ПЛЕВЕН - ТСУ-26-6694-1/12.02.2021 г.

60

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.150, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, на основание Заповед №РД-10-2024/ 23.11.2015 г. на Кмета на Община Плевен…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ. 603 ГР. ПЛЕВЕН - ТСУ-100-01-6/12.02.2021 Г.

44

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, на основание Заповед №РД-10-2024/ 23.11.2015 г. на Кмета на Община…