Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-425-1/08.03.2021г.

41

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30 –425-1 гр. Плевен 08.03.2021г. Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици в м. „Стража” землището на гр. Плевен, че е…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-429-1/22.03.2021 г.

38

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ– 30–429-1 гр. Плевен 22.03. 2021г.           Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици в  кв. 428 по…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-436-1/31.03.2021 г.

35

„Милкана-ЛМВ“ ООД Ул. „Емил Димитров“ №3 О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-436-1 гр. Плевен 31.03.2021г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30- 467-1/23.04.2021 г.

54

О Б Я В Л Е Н И Е №  ТСУ-30-467-1/23.04.2021 г. Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-136 от 19.04.2021 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект за изменение…

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ – 30 - 464 -1 гр. Плевен 21.04.2021год.

49

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ – 30 -  464 -1 гр. Плевен      21.04.2021год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 142 от 19.04.2021год. на Зам. Кмета на…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ -30-457-1 гр. Плевен…21.04.2021г.

66

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ -30-457-1 гр. Плевен…21.04.2021г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-140/19.04.2021 г. на Зам. Кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ -30-460-1 гр. Плевен…21.04.2021г.

67

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ -30-460-1 гр. Плевен…21.04.2021г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-139/19.04.2021 г. на Зам. Кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ – 30 – 459 -1 гр. Плевен 21.04.2021год.

69

О Б Я В Л Е Н И Е  №ТСУ – 30 – 459 -1 гр. Плевен     21.04.2021год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 138 от 19.04.2021год. на Зам. Кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ – 30 – 462 -1 гр. Плевен 21.04.2021год.

66

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ – 30 – 462 -1 гр. Плевен    21.04.2021год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 141 от 19.04.2021год. на Зам. Кмета на Община…