Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-882-1/23.06.2022 г.

64

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-882-1 гр. Плевен 23.06.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-283/22.06.2022 г. на зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-883-1/23.06.2022 г.

62

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-883-1 гр. Плевен 23.06.2022 г. Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Изменение…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-850-1/27.05.2022 г.

52

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-850-1 гр. Плевен 27.05.2022 г. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на урегулирани поземлени…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-844-1/20.05.2022 г.

53

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-844-1 гр. Плевен 20.05.2022 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени  имоти с идентификатори…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-94Т-4133-4/03.06.2022г.

52

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-94Т-4133-4/03.06.2022г. ДО Ц. В. ПАЧОВСКИ жк. „ Сторгозия“ бл. ШПК 1,  гр. Плевен Т. С. НИКОЛОВ жк „Сторгозия“, бл. ШПК 1, гр. Плевен А. Х. ТАНЕВ жк „Сторгозия”, бл. ШПК-2, ет.12, гр. Плевен  Г. П. ЦОНЕВ жк „Сторгозия”,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-94Ц-25-4/03.06.2022г.

52

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-94Ц-25-4/03.06.2022г. ДО Ц. В. ПАЧОВСКИ жк. „ Сторгозия“ бл. ШПК 1,  гр. Плевен Т. С. НИКОЛОВ жк „Сторгозия“, бл. ШПК 1, гр. Плевен А. Х. ТАНЕВ жк „Сторгозия”, бл. ШПК-2, ет.12, гр. Плевен  Г. П. ЦОНЕВ жк „Сторгозия”,…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-830-1/10.05.2022 г.

79

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-830-1 гр. Плевен 10.05.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-194/09.05.2022г. на зам. кмета на Община  Плевен…