Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ – 30 – 791-1 гр. Плевен 15.04.2022год.

672

О Б Я В Л Е Н И Е   №ТСУ – 30 – 791-1 гр. Плевен    15.04.2022год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 158 от 13.04.2022год. на Зам. Кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ – 30 - 793 – 1 гр. Плевен 15.04.2022год.

276

О Б Я В Л Е Н И Е   №ТСУ – 30 -  793 – 1 гр. Плевен    15.04.2022год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 156 от 13.04.2022год. на Зам. Кмета…

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ – 30 – 792 – 1 гр. Плевен 15.04.2022год.

208

О Б Я В Л Е Н И Е   №ТСУ – 30 – 792 – 1 гр. Плевен    15.04.2022год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 153 от 13.04.2022год. на Зам. Кмета…

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ – 30 - 794 -1 гр. Плевен 15. 04.2022год.

211

О Б Я В Л Е Н И Е   №ТСУ – 30 - 794 -1 гр. Плевен       15. 04.2022год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 151 от 13.04.2022год. на Зам. Кмета…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-790-1/14.04.2022 г.

188

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-790-1 гр. Плевен 14.04.2022 г. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-147/13.04.2022…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ -30-789 гр. Плевен, 14.04.2022г.

184

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   № ТСУ -30-789 гр. Плевен, 14.04.2022г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-155/13.04.2022 г. на Зам. Кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № Т СУ – 30-788-1 гр. Плевен, 13.04.2022 г.

216

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   № Т СУ – 30-788-1 гр. Плевен,  13.04.2022 г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че  със  заповед № РД–12–150/13.04.2022 г. …

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ – 30 – 787 -1 гр. Плевен 13.04.2022год.

159

О Б Я В Л Е Н И Е   №ТСУ – 30 – 787 -1 гр. Плевен       13.04.2022год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 149 от 13.04.2022год. на Зам.…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-780-1/05.04.2022 г.

160

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-780-1 гр. Плевен 05.04.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-133/04.04.2022г. на зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-786-1/08.04.2022 г.

167

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-786-1 гр. Плевен 08.04.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-139/05.04.2022г. на зам. кмета на Община  Плевен…