Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-611-1/26.10.2021 г.

143

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ -30-611-1 гр. Плевен 26.10.2021г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-379/25.10.2021 г. на Зам. Кмета на Община Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-608-1/26.10.2021 г.

137

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ -30-608-1 гр. Плевен 26.10.2021г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-383/25.10.2021 г. на Зам. Кмета на Община Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-607-1/26.10.2021 г.

132

О Б Я В Л Е Н И Е                                                                                            №ТСУ – 30 – 607-1 гр. Плевен,…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-606-1/26.10.2021 г.

134

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ- 30- 606/26.10.2021г. гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-384/25.10.2021г. на Зам. Кмета на Община Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-604-1/26.10.2021 г.

123

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ – 30-604-1   гр. Плевен, 26.10.2021 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със  заповед № РД–12–385/25.10.2021 г.  на Кмета…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-605-1/26.10.2021 г.

125

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ – 30 – 605 - 1 гр. Плевен, 26.10.2021год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 382 от 25.10.2021год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-603-1/25.10.2021 г.

139

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ- 30- 603-1 гр. Плевен,  25.10.2021г. Община Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-26-6922-16/29.09.2021 г. ЗА ЗАПОВЕД № РД-12-341/24.09.2021год.

155

До „Топлофикация – Плевен”  ЕАД ул. „Източна индустриална зона” №128 гр. Плевен М. Ст. Фортунова О. Ив. Фортунов Е. Ив. Николова ул. „Дойран” № 41 гр. Плевен Г.  Д. Дончева ул. „Дойран” № 41 гр. Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-602-1/20.10.2021 г.

175

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-602-1 гр. Плевен 20.10.2021 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-365/18.10.2021г. на зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-601-1/19.10.2021 г.

152

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-601-1 гр. Плевен 19.10.2021г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-364/18.10.2021г. на зам. кмета на Община  Плевен…