Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1206-1/15.03.2023 год.

113

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1206-1 гр. Плевен 15.03.2023 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-123/14.03.2023…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ – 30 – 1205 – 1 гр. Плевен, 15.03.2023г.

123

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ – 30 – 1205 – 1 гр. Плевен, 15.03.2023г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-124/14.03.2023 г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Подробен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1049-1/07.11.2022 г.

107

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1049-1 гр. Плевен 07.11.2022 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.49 по…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1202-1/13.03.2023 г.

118

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1202-1 гр. Плевен 13.03.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-114/08.03.2023 г. на зам. кмета на Община …

ЗАПОВЕД ДО „Народно читалище Развитие - 1998” – Плевен

118

„Народно читалище Развитие - 1998” – Плевен ДА ОСВОБОДИ ДОБРОВОЛНО ползвания без правно основание недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес гр.Плевен, ул. "Трапезица” №18, представляващ…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1175-1/07.02.2023 г.

131

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1175-1 гр. Плевен 07.02.2023 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти с идентификатори…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1199-1/06.03.2023 г.

115

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1199-1 гр. Плевен 06.03.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-110/02.03.2023 г. на зам. кмета на Община …