Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1425-1 гр. Плевен, 02.10.2023 г.

143

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1425-1 гр. Плевен, 02.10.2023 г.               Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1424-1 гр. Плевен, 02.10.2023 г.

132

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1424-1 гр. Плевен, 02.10.2023 г.               Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1388-1/25.08.2023 г.

142

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1388-1 гр. Плевен 25.08.2023 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, на поземлени имоти в кв. 69 по…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1423-1 гр. Плевен, 27.09.2023 г.

174

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1423-1 гр. Плевен, 27.09.2023 г.               Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30–1421-1 гр. Плевен, 26.09.2023г.

185

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30–1421-1 гр. Плевен, 26.09.2023г.          Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици  в кв.186 по плана  на…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1415-1 гр. Плевен, 20.09.2023 г.

192

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1415-1 гр. Плевен, 20.09.2023 г.               Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1411-1/19.09.2023 год.

185

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1411-1 гр. Плевен 19.09.2023 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-468/18.09.2023…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1413-1/19.09.2023 год.

164

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1413-1 гр. Плевен 19.09.2023 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-470/18.09.2023…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1417-1/20.09.2023 год.

154

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1417-1 гр. Плевен 20.09.2023 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-469/18.09.2023…

СЪОБЩЕНИЕ ТСУ-26-7221-7/24.08.2023г.

168

СЪОБЩЕНИЕ ТСУ-26-7221-7/24.08.2023г.                                                            …