Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-1644-1/29.04.2024 Г.

204

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1644-1 гр. Плевен 29.04.2024г.           Община Плевен съобщава, че със Заповед №РД-12-195/25.04.2024год. на Директор дирекция „УТ“ е наредена поправка на Заповед №РД-12-301/01.07.2022г. на Зам. кмет на…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30–1642-1 гр. Плевен, 25.04.2024г.

290

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30–1642-1 гр. Плевен, 25.04.2024г.            Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици  в кв.271 по плана  на…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1639-1/24.04.2024г. гр. Плевен

237

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1639-1/24.04.2024г. гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-182/22.04.2024г.  е одобрен Изменение на Подробен Устройствен План –…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1638-1/24.04.2024 г.

246

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1638-1 гр. Плевен 24.04.2024 г. Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-180/22.04.2024 г. на Директор Дирекция „УТ“…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1635-1 гр. Плевен, 24.04.2024г.

242

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1635-1 гр. Плевен, 24.04.2024г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-179/22.04.2024г. на Директор Дирекция „УТ” при Община Плевен е одобрен: Изменение…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30-1634-1 гр. Плевен, 23.04.2024год.

227

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30-1634-1 гр. Плевен, 23.04.2024год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 181 от 22.04.2024год. на  Директор дирекция „УТ” на Община…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30–1633-1 гр. Плевен, 22.04.2024г.

253

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30–1633-1 гр. Плевен, 22.04.2024г.            Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици на поземлени имоти в…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1631-1 гр. Плевен, 18.04.2024г.

228

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1631-1 гр. Плевен, 18.04.2024г. Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1613-1 гр. Плевен, 04.04.2024г.

240

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1613-1 гр. Плевен, 04.04.2024г. Община Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Изменение на Подробен устройствен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1630-1/16.04.2024 г.

244

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1630-1 гр. Плевен 16.04.2024 г. Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-176/15.04.2024 г. на Директор Дирекция „УТ“…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1629-1/16.04.2024 г.

231

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1629-1 гр. Плевен 16.04.2024 г. Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-173/15.04.2024 г. на Директор Дирекция „УТ“…