Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-670-1/03.12.2021 г.

18

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-670-1 гр. Плевен 03.12.2021 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-460/02.12.2021г. на зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-636-1/04.11.2021 г.

48

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-636-1 гр. Плевен 04.11. 2021 г. Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици в  кв. 444 по плана  на гр. Плевен, че е изработен…

О Б Я В Л Е Н И Е № Т СУ – 30-665-1 гр. Плевен, 25. 11.2021 г.

164

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   № Т СУ – 30-665-1 гр. Плевен,    25. 11.2021 г.       Община Плевен, на основание чл.91,ал.1 от АПК и чл.44,ал.2,във връзка с чл.44 ,ал.1,т.1 от ЗМСМА съобщава, че със заповед №РД-12-445/23.11.2021…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ -30-667-1 гр. Плевен 26 .11.2021г.

75

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ -30-667-1 гр. Плевен      26 .11.2021г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-453/24.11.2021 г. на Зам. Кмета…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ -30-666-1 гр. Плевен 25.11.2021г.

73

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ -30-666-1 гр. Плевен       25.11.2021г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-444/23.11.2021 г. на Зам.…