Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-342-1/ 24.08.2020г.

27

ДО Н.С.ТОНОВ, УЛ. „П. ЦВЕТКОВ”,ГР. ПЛЕВЕН Т.Н.АНГЕЛОВА, УЛ. „КНЯЗ БОРИС І”, ГР. ПЛЕВЕН ПЛ. И.ЦАНОВ, Л. „КНЯЗ БОРИС І”, ГР. ПЛЕВЕН Т.З.ГЕОРГИЕВ, ПЛ. И.ЦАНОВ, УЛ. „КНЯЗ БОРИС І”, ГР. ПЛЕВЕН П.Т. ВЕЛЕВА, УЛ. „КНЯЗ…

Съобщението за провеждане заседание на Временната общинска преброителна комисия

17

Заседание на Временната общинска преброителна комисия, назначена със Заповед № РД-05-578/09.06.2020 г. на Председателя на НСИ, ще се проведе на 24.11.2020г. (вторник) от 10.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, при следния проект…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ №ТСУ-94М-11728-1/08.09.2020 Г.

22

ДО М. А. Цачев ул. „Гренадерска”, №39 гр. Плевен Б. И. Иванов ул. „Св.св. Кирил и Методий”, №35 гр. Плевен  /със задължение да уведоми всички собственици, като председател на ЕС/ Във връзка със заявление с вх.№ТСУ-94М-11728-1/20.08.2020г.,…

ОБЯВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 94С-6743-3/20.10.2020г.

23

ТСУ-94С-6743-3/20.10.2020г.   ДО Д. А.АНАСТАСОВ и Т.И.АНАСТАСОВА Чрез С.А.СЕМОВ- пълном. БУЛ.”РУСЕ” №2., ВХ.Г, ЕТ.2, АП.4 ГР.ПЛЕВЕН М.К.ВЪРБАНОВА УЛ.”ЛЕРИН” №15 ГР.ПЛЕВЕН А.И. СТОЯНОВА УЛ.”ЛЕРИН” №15 ПЛЕВЕН Е.М. ХУБАНОВА Р-Н…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-327-1/ 13.10.2020г.

53

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е       № ТСУ- 30 -327-1                      гр. Плевен, 13.10.2020 г.                                        …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-346-1/09.11.2020 г.

40

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-346-1 гр. Плевен 09.11.2020 Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици , че със заповед № РД-12-438/05.11.2020…