Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ 26-6170-5/16.10.2019 г.

13

Изх. №ТСУ 26-6170-5/16.10.2019 г.                                                                     Д. С. СЛАВЧЕВА Ж.К.”СТОРГОЗИЯ”…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 30-115-1/18.10.2019 г.

17

                                                                   О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е                          …

ОБЯВЛЕНИЕ ТСУ-94-3702-1/15.10.2019 г.

22

ТСУ-94-3702-1/15.10.2019г. И. К. ПЕНЧЕВ ул. „Странджа“ №41,  ап.6 гр. ПЛЕВЕН                                       УВАЖАЕМИ  г-н ПЕНЧЕВ ,             Във връзка със заявление…

ОБЯВЛЕНИЕ ТСУ 94С9031-1/18.09.2019 г.

80

                                                                                                                   …

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 30 –130 - 1 гр. Плевен 23.10.2019 год.

77

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ – 30 – 130 - 1 гр. Плевен  23.10.2019 год.      Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 449 от 22.10.2019год. на Зам. Кмета на…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-129-1/23.10.2019 г.

54

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е     №ТСУ -30-129-1 гр. Плевен 23.10.2019 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-450/22.10.2019 г. на Зам. кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-134-1/23.10.2019 г.

63

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е     №ТСУ-30-134-1 гр. Плевен 23.10.2019 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-455/22.10.2019 г. на зам. кмета на…