Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-74-1/02.08.2019 г.

15

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е                            № ТСУ – 30-74-1/02.08.2019г.    Гр. Плевен   Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията,…

Съобщаване на виза - ТСУ-94Н-4691-1/13.08.2019г.

18

ТСУ-94Н-4691-1/13.08.2019г. Община Плевен   ДО Г. Г. ЗАХАРИЕВ- ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ УЛ. „АСЕН ЗЛАТАРОВ” № 97 Със задължение да уведоми всички собственици  на УЛ.„АСЕН ЗЛАТАРОВ”№97 ГР.ПЛЕВЕН          …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-82-1/21.08.2019 г.

23

                               О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е                                                              …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -94К-3518-3/11.09.2019 г.

44

Изх. №ТСУ -94К-3518-3/11.09.2019г.                                   ОБЯВЛЕНИЕ                                                               …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -30–45 -1 гр. Плевен 15. 07. 2019 г.

28

ДО И.С. ЕВСТАТИЕВ ЖК „СТОРГОЗИЯ”БЛ.45 ГР. ПЛЕВЕН   О Б Я В Л Е Н И Е   № ТСУ -  30 – 45 -1  гр. Плевен   15. 07. 2019г.     Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава …

обява за инвестиционно предложение

37

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда   „МОНБАТ РИСАЙКЛИНГ” ЕООД Бул. Черни връх № 32А,…