Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-44-1/15.07.2019 г.

9

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-44-1 гр. Плевен 15.07.2019 год. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-275/09.07.2019 гoд. на Зам. кмета на Община Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-39-1/15.07.2019 г.

8

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ-30-39-1 гр. Плевен 15.07.2019 год. Община Плевен, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-278/09.07.2019 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен: План за регулация…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-56-1/18.07.2019 г.

5

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-56-1 гр. Плевен 18.07.2019 год. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-280/09.07.2019 г. на Зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-57-1/18.07.2019 г.

11

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ – 30-57-1   гр. Плевен 18.07.2019г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД–12–291/16.07.2019г. на Зам. Кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-61-1/19.07.2019 г.

6

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ-30-61-1 гр. Плевен 19.07.2019 год. Община Плевен, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-292/16.07.2019 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен: План за регулация…

УВЕДОМЛЕНИЕ ТСУ-94В-1707-2/26.06.2019 г.

11

ДО А. П. Башев Ст. К. Георгиева Л. Л. Георгиев М. Й. Димитрова Д. Н. Исмаилова А. А. Исмаилов ул. „Коста Хаджипакев“9 В. А. Гурлев Ул. „Странджа“65 . Гр. Плевен Във връзка със заявление вх. № ТСУ-94В-1707-2/1820.06.2019  год. от Валерий…

Обява на АПИ за път II-35 "Плевен-Ловеч-Кърнаре" - Обходен път на гр. Плевен

7

ОБЯВА На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, АПИ съобщава за инвестиционно предложение за път II-35 "Плевен-Ловеч-Кърнаре" - Обходен път на гр. Плевен в прикачения  файл.

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-59-1/18.07.2019 г.

28

О Б Я В Л Е Н И Е №  ТСУ-30-59-1/18.07.2019 год. Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-297 от 18.07.2019 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект за изменение…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-55-1/18.07.2019 г.

18

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-55-1 гр. Плевен 18.07.2019 год. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-294/16.07.2019 г. на Зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-49-1/17.07.2019 г.

20

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-49-1 гр. Плевен 17.07.2019 год. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-290/16.07.2019 гoд. на Зам. кмета на Община Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-50-1/17.07.2019 г.

22

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-50-1 гр. Плевен 17.07.2019 год. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-285/16.07.2019 г. на Зам. кмета на Община  Плевен…