Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-1270-1/23.05.2023г.

36

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ -30 -1270-1 гр. Плевен 23.05.2023г.           Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-250/23.05.2023г. на Зам. кмета на Община Плевен е…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-1269-1/23.05.2023 г.

40

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1269-1 гр. Плевен 23.05.2023г.           Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-249/23.05.2023г. на зам. кмета на Община  Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-1272-1/25.05.2023 г.

41

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-1272-1 гр. Плевен 25.05.2023г.             Община Плевен, на основание чл.150, ал.8 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-252/23.05.2023г. на Зам. кмета на Община …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1265-1/17.05.2023 г.

63

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1265-1 гр. Плевен 17.05.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-235/16.05.2023 г. на зам. кмета на Община …