Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1638-1/24.04.2024 г.

18

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1638-1 гр. Плевен 24.04.2024 г. Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-180/22.04.2024 г. на Директор Дирекция „УТ“…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1635-1 гр. Плевен, 24.04.2024г.

21

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1635-1 гр. Плевен, 24.04.2024г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-179/22.04.2024г. на Директор Дирекция „УТ” при Община Плевен е одобрен: Изменение…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30-1634-1 гр. Плевен, 23.04.2024год.

19

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30-1634-1 гр. Плевен, 23.04.2024год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 181 от 22.04.2024год. на  Директор дирекция „УТ” на Община…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30–1633-1 гр. Плевен, 22.04.2024г.

46

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30–1633-1 гр. Плевен, 22.04.2024г.            Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици на поземлени имоти в…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1631-1 гр. Плевен, 18.04.2024г.

54

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1631-1 гр. Плевен, 18.04.2024г. Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1613-1 гр. Плевен, 04.04.2024г.

84

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1613-1 гр. Плевен, 04.04.2024г. Община Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Изменение на Подробен устройствен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1630-1/16.04.2024 г.

89

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1630-1 гр. Плевен 16.04.2024 г. Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-176/15.04.2024 г. на Директор Дирекция „УТ“…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1629-1/16.04.2024 г.

78

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1629-1 гр. Плевен 16.04.2024 г. Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-173/15.04.2024 г. на Директор Дирекция „УТ“…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1628-1/16.04.2024 г.

78

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1628-1 гр. Плевен 16.04.2024 г. Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-174/15.04.2024 г. на Директор Дирекция „УТ“…

СЪОБЩЕНИЕ ТСУ-26-716-4/10.04.2024Г.

100

СЪОБЩЕНИЕ ТСУ-26-716-4/10.04.2024Г.                                                                                                                             …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1625-1 гр. Плевен, 12.04.2024г.

105

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1625-1 гр. Плевен, 12.04.2024г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-169/12.04.2024г. е одобрен: Подробен устройствен план - План за застрояване…