Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ПО ОЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛА „ХЕМУС" В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО БОХОТ

23

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост,…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №ТСУ – 94В-7249 -1 29.07.2021г.

47

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №ТСУ – 94В-7249 -1          29.07.2021г.                                                                                      …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ- 30-552-1 гр. Плевен, 28.07.2021г.

50

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ- 30-552-1 гр. Плевен,   28.07.2021г.   Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект…

О Б Я В Л Е Н И Е № Т СУ – 30-551-1 гр. Плевен 28.07.2021 г.

40

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ – 30-551-1   гр. Плевен 28.07.2021 г.   Община Плевен, на основание на чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава , че със Заповед № РД – 12-284/26.07.2021 г. на Зам. Кмета…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ - 30 – 515 - 1 гр. Плевен 23.06. 2021г.

36

ДО К.Л.. ПЕТКОВ УЛ. „НЕОФИТ РИЛСКИ” ГР. ПЛЕВЕН   О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ -  30 –  515 - 1 гр. Плевен      23.06. 2021г.            Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ- 30- 548-1/27.07.2021г. гр. Плевен

35

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ- 30- 548-1/27.07.2021г. гр. Плевен     Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-276/26.07.2021г. на Зам. Кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-547-1/27.07.2021 г.

33

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е     № ТСУ-30-547-1 гр. Плевен 27.07.2021 г. Община  Плевен, на основание чл.150, ал.8 и чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-275/26.07.2021г. на Зам.…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-546-1/27.07.2021 г.

32

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е     №ТСУ-30-546-1 гр. Плевен 27.07.2021 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-273/26.07.2021г. на Зам. кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-549-1/27.07.2021 г.

37

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-549-1 гр. Плевен 27.07.2021г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-274/26.07.2021г. на зам. кмета на Община  Плевен…