Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-421-1/26.02.2021 г.

10

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-421-1 гр. Плевен 26.02.2021 Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-68/23.02.2021…

Съобщение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

9

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка…

СЪОБЩЕНИЕ №ТСУ 94М - 360 -1/23.02.2021 г. ЗА ЗАПОВЕД ЗА ДОСТЪП ДО ЧУЖД ИМОТ

20

ДО М.  Л. Цекова ул. „Константин Величков”, №8 гр. Плевен С. А. Атанасов ул. „Ал. Стамболийски”, №23 с. Къртожабене общ. Плевен ОТНОСНО: Заявление с вх.№ ТСУ-94М-360-1/11.02.2021г.за издаване на разрешение за строеж. УВАЖАЕМИ…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30- 419-1/22.02.2021 г.

43

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ – 30-419-1 гр. Плевен,  22.02.2021 г. Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ №ТСУ-94Л-211-1/26.01.2021 г.

35

До П. Г. Георгиев М. С. Георгиева ж.к. «Дружба», бл.213, вх. А гр. Плевен К. Д. Петков ж.к. «Дружба», бл.213, вх.А, гр. Плевен Във връзка със заявление с вх. № ТСУ-94Л-211-1/14.12.2020 г., Ви уведомяваме, че е издадено разрешение за строеж…

О Б Я В Л Е Н И Е № Т СУ – 30-413-1 гр. Плевен,16.02.2021 г.

61

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ – 30-413-1   гр. Плевен,16.02.2021 г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със  заповед № РД–12–48/12.02.2021 г.  на Кмета…

О Б Я В Л Е Н И Е № Т СУ – 30-414-1 гр. Плевен,16.02.2021 г.

46

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ – 30-414-1   гр. Плевен,16.02.2021 г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със  заповед № РД–12–50/12.02.2021 г.  на Кмета…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-354-1/30.11.2020 г.

41

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-354-1 гр. Плевен  30.11.2020 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-397-1/21.01.2021 г.

43

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-397-1/21.01.2021 г.       гр. Плевен    Община - Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ -30-411-1 гр. Плевен, 15.02.2021г.

46

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ -30-411-1 гр. Плевен, 15.02.2021г.   Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:…