Обявления

Обява на ИП - Цветослава Иванова

20

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда   Г-жа Цветослава Иванова ж.к. „Дружба“, бл. 116,…

ОБЯВЛЕНИЕ ВИЗА №ТСУ-26-6586-1/13.05.2020г.

18

Изх №ТСУ-26-6586-1/13.05.2020г. ДО Д. Х. ЦВЕТАНОВА жк „Сторгозия“, бл. 31, вх.А, ет.8, ап.23 гр. Плевен н-ци И. Р. АНДРЕЕВ И. И. АНДРЕЕВ В. И. АНДРЕЕВА Ул. „Плевенска епопея“ №5, ет.2, ап.4 гр. Плевен И. П. СИМЕОНОВА жк „Изток“, бл.…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-266-1/10.07.2020г.

33

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-266-1 гр. Плевен, 10.07.2020г.   Община Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-269-1/10.07.2020г.

26

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ- 30- 269-1/10.07.2020г.              гр. Плевен     Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-268-1/10.07.2020г.

33

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ-30-268-1 гр. Плевен,10.07.2020год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед  №РД-12-253 от 08.07.2020год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:…

ОБЯВЛЕНИЕ за предстоящо отчуждаване на части от имоти – частна собственост

16

ОБЯВЛЕНИЕ за предстоящо отчуждаване на части от имоти – частна собственост     За обект: „Отчуждаване на част от улична регулация по улица ул. „Ген. Гурко” от ОК 337а до ОК 527 по…

ОБЯВЛЕНИЕ ВИЗА №ТСУ-94П-5280-1/07.07.2020г.гр.Плевен

36

ТСУ-94П-5280-1/07.07.2020г. ДО П. Г. М. -КИЧИКОВА УЛ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” № 11, ЕТ. 1 ГР. ПЛЕВЕН ДО А. И. ПЕТРОВА УЛ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” № 11, ЕТ. 2 ГР. ПЛЕВЕН ДО Б. П. ПЕТРОВ УЛ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” № 11, ЕТ. 2 ГР. ПЛЕВЕН ДО Л. П. АНГЕЛОВ…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-248-1/04.06.2020г.гр.Плевен.

27

ДО СЛ. ИЛ. ТОПУЗОВА БУЛ. „ЦАР БОРИС ІІІ” ГР. СОФИЯ   О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ- 30-248-1 гр. Плевен,04.06.2020г. Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици…

ОБЯВЛЕНИЕ ВИЗА №ТСУ-92-4927-2/07.07.2020г.

34

ДО НЕИДЕНТИФИЦИРАНИ 56722.664.4.3.10; 56722.664.4.4; 56722.664.4.4.1; 56722.664.4.4.2; 56722.664.4.4.3; 56722.664.4.4.5   Уважаеми дами и господа, Съобщавам Ви, че във връзка със заявление с вх. № ТСУ – 92 -4927 -2/24.06.2020г. от   Църковно настоятелство при храм „Света…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-263-1/06.07.2020г.гр.Плевен

42

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ - 30-263-1/06.07.2020г.                    гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава,…

ОБЯВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № ТСУ-94А-4821-2/12.06.2020г.

47

ДО Н. И. КАЛУГЕРОВ УЛ. „Г.С. РАКОВСКИ” №28, ЕТ. 2 ГР. ПЛЕВЕН          ДО  А.А. СТАМЕНОВ УЛ. „Г.С. РАКОВСКИ” №28, ЕТ. 1 ГР. ПЛЕВЕН   ДО  В. К. СМОЛЯНОВ А.К. СМОЛЯНОВ УЛ. „Г.С. РАКОВСКИ” №28, ЕТ. 3, АП.6…