ОБЯВЛЕНИЕ ВИЗА №ТСУ-92-4927-2/07.07.2020г.

75


ДО НЕИДЕНТИФИЦИРАНИ
56722.664.4.3.10; 56722.664.4.4; 56722.664.4.4.1;
56722.664.4.4.2; 56722.664.4.4.3; 56722.664.4.4.5

 

Уважаеми дами и господа,

Съобщавам Ви, че във връзка със заявление с вх. № ТСУ – 92 -4927 -2/24.06.2020г. от   Църковно настоятелство при храм „Света Троица” е  издадена виза за проектиране   на  Гл. архитект на Община Плевен  за  „Преустройство на    магазин №8 в заведение за бързо хранене”  в УПИ І, кв.189а по плана на гр. Плевен, с идентификатор 56722.664.4.

 

 


С уважение:
арх. Светослав Митев:
Главен архитект-Община Плевен

 

Файлове:

CCI_000327.jpg CCI_000327.jpg