ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С 92-8984-1/13.02.2017Г.

198

ДО

ЕКАТЕРИНА ЦВЕТКОВА ФУНЕВА

УЛ. „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”№12

ГР. ПЛЕВЕН

ИВАЙЛО СТЕФАНОВ КОНОВ

УЛ. „СТАДИОНКА”№4, ЕТ.4, АП.7

ГР. ПЛЕВЕН

НЕЛИ НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА

ЖК „ДРУЖБА”БЛ.327,ВХ.А,ЕТ.1,АП.2

ГР. ПЛЕВЕН

КРЪСТИНКА ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА

ЖК „КАЙЛЪКА”БЛ.345,ВХ.В,ЕТ.1,АП.2

ГР. ПЛЕВЕН

РАЛИЦА КРАСИМИРОВА ТРОН

УЛ. „ДЕЧКО ЙОРДАНОВ” №64,ВХ.Б, ЕТ.3, АП.4

ГР. СОФИЯ

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ТСУ и С –92- 8984-1

гр. Плевен  13.02.2017год.

            Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици в м. „Стража” землището на гр. Плевен, че е изработен проект за:

            Подробен Устройствен План – План за Застрояване за ПИ 56722.701.3243, намиращ се в местността ”Стража” в землището на гр.Плевен. 

            Проектът се намира в стая № 98 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник , вторник, сряда , четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

            На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14  четиринадесет дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение , предложение и искане по проекта до Информационен център при Община Плевен- зала „Катя Попова”.

 

арх. Светослав Митев:

 Главен архитект на Община Плевен

 

  •