ОБЯВЛЕНИЕ ТСУ 94С9031-1/18.09.2019 г.

262

                                                                                                                                                                                                                                                                       ДО 

                                                                          Г. С. МАНЕВ

                                                                          Ж.К. „ЛЮЛИН“БЛ.721 ВХ.А ЕТ.6 АП.15

                                                                          ГР.СОФИЯ

                                                                          М. Д. СТЕФАНОВА

                                                                          Ж.К.ЛАГЕРА БЛ.44 ВХ.Б ЕТ.3 АП.75

                                                                          ГР.СОФИЯ

                                                                         

                                                                           В. В. ВЪЛЧАНОВ

                                                                          УЛ. „ТУНДЖА“20

                                                                          Гр.София

  

                                                                          „У-ИВОНА“ЕООД

                                                                          Ул. „Райна княгина“15 ет.5 ап.3

                                                                          пл. „Свобода“10

                                                                          Гр.Плевен

 

            Уважаеми дами и господа,

 

Съобщавам Ви , че във връзка със заявление вх. №ТСУ 94С-9031-1/02.09.2019 г. от С. И. Вълчанова е издадена виза за проектиране на Гл .архитект на Община Плевен за „Фасадна реставрация и ремонт на покрива на сграда в УПИ VІІІ-5068,кв.117“   ПИ 56722.659.432,пл. „Свобода“10 по плана на гр. Плевен.

 

 

 

 

 

 

  С уважение :

   арх. Св.Митев

                                                                                Главен архитект-Община Плевен