СЪОБЩЕНИЕ ВИЗА № ТСУ-94Г-1758-1/11.06.2020г.

205

вх.№ТСУ-94Г-1758-1/11.06.2020г.,
ДО
И. Г. МАРТИНОВ
Постоянен адрес:
жк „Дружба”, бл. 411А, вх. Б, ет.3, ап.9
гр. Плевен
настоящ адрес:
ул. „Хан Аспарух” №4
с. Струпец
общ. Роман, обл. Враца

 

Във връзка с постъпило в Община Плевен заявление с вх.№ТСУ-94Г-1758-1/22.05.2020г., Ви съобщавам, че е издадена скица с виза за проектиране на „Преустройство на магазин за хранителни стоки в магазин за промишлени стоки” в УПИ ХV-17, с идентификатор 56722.654.197.1.4, кв.7 по плана на гр. Плевен с административен адрес: гр.Плевен,  ул. ”Оряхово” №13.

 

 


С уважение,
арх. Светослав Митев:
главен архитект Община Плевен