Обява за провеждане на национален конкурс "Изработване на идеен проект, обемно-пространствена концепция и проект за изграждане на паметник - фигура в цял ръст на Емил Димитров"

393