Обява за обществеността - Уведомление от „Рафинерия Плама” АД относно инвестиционно предложение

194

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

„Рафинерия Плама” АД

Западна индустриална зона, п.к. 417, гр. Плевен

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Техническа рекултивация на съществуващо Депо за твърди опасни отпадъци”Рафинерия Плама”АД”, в ПИ № 73674.204.26,  с. Търнене, общ. Плевен, обл. Плевен.

Инвестиционното предложение предвижда закриване на Депо за твърди опасни отпадъци на „Рафинерия Плама” в ПИ № 73674.204.26, с. Търнене, общ. Плевен, обл. Плевен .

 

За контакти: Христо Спасов, тел.: 0889 631634

Писмени становища и мнения се приемат в Община Плевен, гр. Плевен, пл. Възраждане № 2, ел.поща: mayor@pleven.bg и в РИОСВ, гр. Плевен, ул. Ал. Стамболийски № 1а, ел. поща: office@riew-pleven.eu.