Обява за обществеността - Уведомление от Николина Кьордова относно инвестиционно предложение

168