Обява за обществеността - Уведомление от Мис Вани ООД относно инвестиционно предложение

168