Обява за обществеността - Уведомление от Ивайло Пенков относно инвестиционно предложение

180