Обява за обществеността - Уведомление от Дориана Георгиева относно инвестиционно предложение

174