ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

197

О Б Я В А

 

Уведомяваме Ви, че на 04.04.2022год. от 14.00 часа в офиса на АДВОКАТСКА КАНТОРА ЦЕНОВ, на 1 етаж в сградата на ул. "Александър Стамболийски" №1, гр. Плевен на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане на проект за ПУП - План за регулация и застрояване за ПИ 56722.655.180, ПИ 56722.655.181 и ПИ 56722.655.44, попадащи в УПИ I - за обществено, жилищно строителство и трафопост, кв.700а, ж.к. "Сторгозия" гр. Плевен, с Възложител собствениците на ПИ 56722.655.180 и ПИ 56722.655.181 по Кадастрална карта на гр. Плевен.

 

                                                                                                                                                                       От името на собствениците:

                                                                                                                                                                        Виктор Ценов,...................

                                                                                                                                                                        представляващ АСАВИЯ ЕООД

 

Файлове:

Обява.jpg Обява.jpg