Община Плевен уведомява стопаните на пчелни семейства, че ДП „Национална компания железопътна инфраструктура”, железопътна секция Враца, ще извърши пръскане с препарат ЕФАЗАТ 36СЛ.

1813

СЪОБЩЕНИЕ

            Община Плевен уведомява стопаните на пчелни семейства, че ДП „Национална компания железопътна инфраструктура”, железопътна секция Враца, ще извърши пръскане с препарат ЕФАЗАТ 36СЛ.

Пръскането ще се прави с 3% разтвор срещу вредител – растения по протежение на железопътната линия на разстояние 6 м от глава релса от двете страни. Карантинният срок на препарата е 30 /тридесет/ дни. Антидот /противоотрова/ в случай на нужда е активен въглен.

 Отговорно лице за организиране и провежданена третирането е Галя Тодорова, еколог в ЖПС Враца, телефон за връзка 0885913875. Приготвянето на разтворите ще се извърши на работна площадка, намираща се в участък Червен Бряг, Плевен, Левски, Свищов и Ловеч. Третирането ще се проведе както следва:

 
на 25.06.2014г. от 7 до 10 часа – железопътна линия Телиш – Горни Дъбник – Долни Дъбник – Ясен.

на 26.06.2014г. и 27.06.2014г. от 7 до 10 часа – железопътна линия Ясен – Долна Митрополия – Сомовит – Черквица

на 30.06.2014г. и 01.07.2014г. от 7 до 10 часа – железопътна линия Ясен – Плевен Запад

на 02.07.2014г. от 7 до 10 часа – железопътна линия Плевен Запад – гара Плевен

на 03.07.2014г. и 04.07.2014г. от 7 до 10 часа – железопътна линия Плевен – Пордим - Левски