СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ № ТСУ–94Д -1612 -1/20.03.2020 г.

109

ДО

Д. Т. БУЛИЕВА

М. И. ИЛИЕВА

А. Т. КЪНЧЕВ

УЛ. „СЕРЕС”

Ц. И. БОЖИЛСКИ

УЛ. „СТРАНДЖА”

Т. Г. ПЕЙЧЕВ

Н. А. ПЕЙЧЕВА

УЛ. „СТРАНДЖА”

П. Б. ПЕТКОВА

УЛ. „СТРАНДЖА”

И. Т. ИВАНОВ

И. Б. БОНЧЕВА-ИВАНОВА

УЛ. „СРАНДЖА”

М. Ц. БОЖИЛСКА

УЛ. „СТРАНДЖА”

Д. В. ИВАНОВА

С. И. ИВАНОВ

УЛ. „СТРАНДЖА”

ГР. ПЛЕВЕН                                   

                               

            Уважаеми дами и господа,

Съобщавам Ви, че във връзка със заявление с вх. № ТСУ – 94Д -1612 -1/18.03.2020 г. от   Д. Т.  Булиева    е  издадена виза за проектиране   на Гл. архитект на Община Плевен  за  „Преустройство на таванско помещение в същ. жилищна сграда по чл.50,ал.1 б. „б” от ЗУТ”  в УПИІ-5383, кв.311а по плана на гр. Плевен

 

С уважение:

арх. Светослав Митев:

Главен архитект-Община Плевен

Файлове:

CCI_000294.jpg CCI_000294.jpg