О Б Я В Л Е Н И Е на МРРБ за започната процедура за отчуждаване на имоти за изграждане на "Автомагистрала Хемус"

339

ОБЯВЛЕНИЕ

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл.34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала Хемус", участък от км 122+260 до км 139+340, включително пътен възел "Плевен", на територията на областите Ловеч и Плевен, подробно описани в Решение № 508 на Министерския съвет от 2019 г.