Констативни протоколи за техническото състояние на ИУМПС и 5 бр. Предписания за преместване на ИУМПС от комисията състояла се на 08.12.2023г.

207