До Г-ЖА ДАНИЕЛА ВЕСЕЛИНОВА ХОСЕ

1790

ДО
Г-ЖА ДАНИЕЛА ВЕСЕЛИНОВА ХОСЕ
УЛ. СКОПИЕ № 1

С. ТОТЛЕБЕН

ОБЩ. ПОРДИМ

ОБЛ. ПЛЕВЕН
 

            Моля, в срок от три месеца, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, да се явите в Община Плевен, Отдел ЕСГРАОН – приемна – гише № 4 /ул. “Сан Стефано”, № 1/ във връзка със Заявления за припознаване на децата Ви Илияна Даниелова Апостолова, Дияна Даниелова Апостолова и Николай Даниелов Апостолов.

          Неявяването Ви ще се счита за съгласие и припознаването ще се впише в акта за раждане.