Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-145-1/03.12.2019 г.

34

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-145-1 гр. Плевен 03.12.2019 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-507/29.11.2019…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ- 94М-9457-4/07.11.2019 г.

36

№ТСУ-94М-9457-4/07.11.2019 г. М. Д. Пенчев      ул. „Серес“ №29, ет.5  гр. ПЛЕВЕН „СОЛАРИС 2007“ ул. „Серес“ №29, ет.1, ап.2- гр. ПЛЕВЕН А.Н. Славчев ул. „Серес“ №29, ет.2, ап.5- ул. „Серес“ №29, ет.2, ап.5                                                            …

Съобщение за искане за ОВОС

25

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка…

Съобщение по чл.65 ал.2 и чл.66 ал.1 и ал.2 от СК до Стефка Райкова - с.Петърница

35

ОБЩИНА ПЛЕВЕН СЪОБЩЕНИЕ № 20 / 02.12.2019г.   ДО СТЕФКА РАЙКОВА С. ПЕТЪРНИЦА, ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК       Във връзка с депозирано в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности”, заявление за припознаване,…