Обявления

Изх. №ТСУ и С-94В-9839-1/26.01.2018г.

8

Изх. №ТСУ и С-94В-9839-1/26.01.2018г. ДО КАМЕЛИЯ НИНОВА ПАВЛОВА ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ПАВЛОВ ул. ”Найден Геров” №4 гр. Плевен     МОТИВИРАН ОТКАЗ от издаване на виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ             …

Съобщение за искане за ОВОС

21

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка…

Съобщение за искане за ОВОС

29

СЪОБЩЕНИЕ        На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта…

Изх. № ТСУиС-94М-9951-1/ 23.01.2018г.

29

Изх. № ТСУиС-94М-9951-1/ 23.01.2018г. ДО МИЛЕНА АНГЕЛОВА ЮРУКОВА Ул. „Д-р Г.М. Димитров” №38 гр. Плевен МАНОЛ ТИХОВ ЮРУКОВ Ул. „Д-р Г.М. Димитров” №38 гр.. Плевен МАКСИМ ЯЧКОВ АНГЕЛОВ Ул. „Панайот Волов“ №9 Гр. Плевен  …

ОБЯВЛЕНИЕ за ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 12/12.01.2018 г. на „ЗЛАТЕКС” ООД

52

ДО ТОДОРКА ИВАНОВА ГЕНОВА ул.„Трети март” №73 с.Опанец, общ.Плевен    Във връзка със заявление с вх.№ТСУиС-26-2732-1/08.01.2018 г., Ви уведомяваме, че е издадено разрешение за строеж № 12/12.01.2018 г. на  „ЗЛАТЕКС” ООД за…

ОБЯВЛЕНИЕ за ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 12/12.01.2018 г. на „ЗЛАТЕКС” ООД

43

ДО ПЕТЪР КОСТОВ ПЕТРОВ жк”Връбница-1” бл.509, вх.В, ап.65 гр. София     Във връзка със заявление с вх. №ТСУиС-26-2732-1/08.01.2018 г., Ви уведомяваме, че е издадено разрешение за строеж № 12/12.01.2018 г. на  „ЗЛАТЕКС” ООД за обект:…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С – 92 – 9496 - 1/21.12.2017г. гр. Плевен

48

Иван Илиев Данков Р-н „Красно село”, жк „Хиподрума”129 Вх. В, ет.5, ап.69, гр. София Петър Димитров Данков Ул. „Сердика”№42 Гр. София Станимира Димитрова Георгиева Жк „Младост”2 -251 07 06 067 Гр. София   О Б…