Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС 94Д-6926-1/17.10.2017г.

10

ДО Драгой Благоев Цолов Ж.к. „Дружба” бл.332, вх.Д,ет.3, ап.6 гр. Плевен   Председател на етажната собственост Любимка Борисова Димитрова Ж.к. „Дружба” бл.332, вх.В,ет.3, ап.5 гр. Плевен   Във връзка със заявление с вх.№ТСУиС-94Д-6926-1/12.10.2017г.,…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ И С-92- 9299-1/ 25.08.2017 год.

9

ДО ЦВЕТКА ЛИЧЕВА Без данни за адрес   О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9299-1 гр.Плевен  25.08.2017 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите…

ТСУиС 94П-3112-1/21.09.2017г.

18

~~Изх. №ТСУиС94П-3112-1/21.09.2017г. Община Плевен   ДО  ЯНКА НЕДКОВА МАРКОВСКА УЛ. „РАДЕЦКИ” № 8, АП.1 ПЛЕВЕН ДО      БОГДАН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ АЛБЕНА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА УЛ. „ШИПКА” № 28, ЕТ. 5, АП.15 ПЛЕВЕН…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ И С-92- 9442-1/ 16.11.2017 год.

15

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9442-1 гр. Плевен  16.11.2017 год. Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-465/14.11.2017 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен…

Съобщение искане за преценка ОВОС

33

            На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта…

ТСУиС 94И-743-2/24.10.2017г.

23

~~Изх. №ТСУиС94И-743-2/24.10.2017г.   Община Плевен      ДО ИВАНКА ТЕОБАЛДОВА ГЕОРГИЕВА  УЛ. “СТОЯН ВОЙВОДА” № 13 ГР.ПЛЕВЕН Във връзка с постъпило в Община Плевен заявление  с вх. №ТСУиС- 94И-743-2/14.09.2017г. и на…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ И С-92- 9436-1/ 15.11.2017 ГОД.

26

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 9436-1 гр. Плевен 15.11.2017 год. Община Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-467/14.11.2017 год. на Зам. кмета на Община…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92- 9435-1/ 15.11.2017 год.

27

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 9435-1 гр. Плевен 15.11.2017 год. Община Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-466/14.11.2017 год. на Зам. кмета на Община…

ОБЯВЛЕНИЕ ТСУиС-94А-707-1 / 19.10.2017г.

23

ДО АСЕН МАРГАРИТОВ КЪНЧЕВ ПЕНКА МЛАДЕНОВА КЪНЧЕВА жк. ”Сторгозия”, бл.53А, ет.4, ап.13 гр. Плевен СТАНИЕЛА СТАМЕНОВА НИКОЛОВА ул. „З. Стоянов” №49, вх.Б, ап.1 гр. Плевен ВИЛМА ИЛИЕВА ХРИСТОВА ул. „В. Петлешков” №17а…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС – 92-9418-1 гр. Плевен, 03.11.2017г.

38

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУиС – 92-9418-1       гр. Плевен, 03.11.2017г.   Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9433-1/13.11.2017 год.

31

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 9433-1 гр. Плевен 13.11.2017 год. Община Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-457/08.11.2017 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект за…