Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30- 451-1/16.04.2021 г.

38

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ–30-451   гр. Плевен, 16.04.2021г. Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30- 450-1/15.04.2021 г.

22

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-450-1 гр. Плевен 15.04.2021 г.          Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-116/13.04.2021г. на зам. кмета…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30- 447-1/14.04.2021 г.

23

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-447-1     гр. Плевен 14.04.2021г. Община Плевен, на основание чл. 150, ал.8 и чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-129/13.04.2021г. на Зам. Кмета…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30- 449-1/15.04.2021 г.

21

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-449-1 гр. Плевен 15.04.2021г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-130/13.04.2021 г. на Зам. Кмета на Община Плевен е…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30- 448-1/15.04.2021 г.

19

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-448-1 гр. Плевен 15.04.2021 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-131/13.04.2021г. на зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-401-1/26.01.2021 г.

44

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-401-1 гр. Плевен 26.01.2021 г. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.80…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-442-1/01.04.2021 г.

55

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-442-1/01.04.2021 г. гр. Плевен Община - Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Изменение…