Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 30 –148 -1 гр. Плевен /16.12. 2019 г.

8

До Н.Ст.Найденова, ул. „Катя Попова”,гр. Варна Р.Ц.Янева, ул. „Прилеп”, гр.Варна Ю.Ст. Гергова, ул. „Цар Самуил”, гр. Плевен А.И.Делчева, жк „Младост”, гр.Варна Ст. Г .Гергов, ул. „Батак”, гр.Бургас    …

ПОКАНА за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Плевен за 2020 година

76

П О К А Н А        Публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Плевен за 2020 година ще се проведе на 22 януари 2020 г. Това се прави на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29 от Наредба № 10…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-146-1/06.12.2019 г.

46

До Г. Н. Стефков и Б. Н. Стефков ул. „Янко Сакъзов“ с. Ясен   О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-146-1 гр. Плевен  06.12.2019 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията,…