Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ ВИЗА №ТСУ-94П-5280-1/07.07.2020г.гр.Плевен

21

ТСУ-94П-5280-1/07.07.2020г. ДО П. Г. М. -КИЧИКОВА УЛ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” № 11, ЕТ. 1 ГР. ПЛЕВЕН ДО А. И. ПЕТРОВА УЛ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” № 11, ЕТ. 2 ГР. ПЛЕВЕН ДО Б. П. ПЕТРОВ УЛ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” № 11, ЕТ. 2 ГР. ПЛЕВЕН ДО Л. П. АНГЕЛОВ…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-248-1/04.06.2020г.гр.Плевен.

18

ДО СЛ. ИЛ. ТОПУЗОВА БУЛ. „ЦАР БОРИС ІІІ” ГР. СОФИЯ   О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ- 30-248-1 гр. Плевен,04.06.2020г. Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици…

ОБЯВЛЕНИЕ ВИЗА №ТСУ-92-4927-2/07.07.2020г.

20

ДО НЕИДЕНТИФИЦИРАНИ 56722.664.4.3.10; 56722.664.4.4; 56722.664.4.4.1; 56722.664.4.4.2; 56722.664.4.4.3; 56722.664.4.4.5   Уважаеми дами и господа, Съобщавам Ви, че във връзка със заявление с вх. № ТСУ – 92 -4927 -2/24.06.2020г. от   Църковно настоятелство при храм „Света…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-263-1/06.07.2020г.гр.Плевен

26

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ - 30-263-1/06.07.2020г.                    гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава,…

ОБЯВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № ТСУ-94А-4821-2/12.06.2020г.

31

ДО Н. И. КАЛУГЕРОВ УЛ. „Г.С. РАКОВСКИ” №28, ЕТ. 2 ГР. ПЛЕВЕН          ДО  А.А. СТАМЕНОВ УЛ. „Г.С. РАКОВСКИ” №28, ЕТ. 1 ГР. ПЛЕВЕН   ДО  В. К. СМОЛЯНОВ А.К. СМОЛЯНОВ УЛ. „Г.С. РАКОВСКИ” №28, ЕТ. 3, АП.6…

ОБЯВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № ТСУ-94В-11374-3/01.07.2020г.

41

  ДО НЕИДЕНТИФИЦИРАН 56722.665.41.1.11 Във връзка с постъпило заявление  с вх. № ТСУ  - 94В – 11374 -  3/26.06.2020г.  от  В.З.Урумов, Ви уведомявам, че е издадено разрешение за строеж № 165/30.06.2020г.  на  името  на  В.З.Урумов…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-247-1 / 04.06.2020г.

37

До Цв.В.Янакиева Жк „Сторгозия”бл.21, Плевен Е.Ив.Манова Жк „Сторгозия”бл.130, Плевен Д.В.Хасан Жк „Мара Денчева”бл.13, Плевен Св. Ив. Минкова Жк „Дружба”бл.327, Плевен З.В.Луканов Жк „Мара Денчева”бл.13,…

СЪОБЩЕНИЕ ВИЗА № ТСУ-94Г-1758-1/05.06.2020г.

48

№ ТСУ-94Г-1758-1/05.06.2020г.  ДО Г. Д. ДИМИТРОВ УЛ.”ПАНАЙОТ ВОЛОВ” №59, ВХ.Б, АП.3 ГР.ПЛЕВЕН К. И. БУРДЕНЯШКИ УЛ.”ОРЯХОВО” №13, ЕТ.1 ГР.ПЛЕВЕН Т. Н. ПАВЛОВА УЛ.”ВИТ” №11 С.БРЕСТ, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Н. М. ПЕТКОВ О. М. ПЕТКОВ УЛ.”ОГРАЖДЕН”…

СЪОБЩЕНИЕ ВИЗА № ТСУ-94Г-1758-1/11.06.2020г.

45

вх.№ТСУ-94Г-1758-1/11.06.2020г., ДО И. Г. МАРТИНОВ Постоянен адрес: жк „Дружба”, бл. 411А, вх. Б, ет.3, ап.9 гр. Плевен настоящ адрес: ул. „Хан Аспарух” №4 с. Струпец общ. Роман, обл. Враца   Във връзка с постъпило в Община Плевен…