Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС - 92- 9048 -1 / 28.03.2017г.

37

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е  № ТСУиС - 92- 9048 -1 / 28.03.2017г. Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Изменение…

Заповед РД-10-647/ 06.04.2017 Г.- касаеща - Жулиен Тодоров Тодоров

23

С Уведомление № ОУСЖ-94Ж-153-2/23.03.2017 г. на Кмета на Община Плевен е даден срок за доброволно освобождаване на недвижим имот - общинска собственост, находящ се в гр.Плевен, ул."Вардар"№ Зв, представляващ една стая, кухня…

Уведомление до ОРЛИН ЦВЕТАНОВ ГУГЛИН ЖК."ДРУЖБА" БЛ.327, ВХ.А, АП.5 ГРАД ПЛЕВЕН

42

      Със заповед № РД-11-123/08.05.2015г. на Кмет на Община-Плевен, сте настанени в общински жилищен имот, находящ се в гр. Плевен, жк."Дружба" бл.327, вх.А, ап.5, състоящ се от четири               стаи, кухня и…

Уведомление до „Стефи Маркет"ЕООД Стефан Маджаров Киров ж.к."Дружба", бл.121, вх.Б, ап.21 град Плевен

39

Г-н Киров, На 01.08.2016г. в град Плевен е сключен договор за наем по силата на който Ви е предоставено временно и възмездно право на поставяне върху общински терен на преместваем обект павилион с площ 73,00кв.м. находящ се в гр.Плевен,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9084-1/18.04.2017 год.

57

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9084-1 гр.Плевен  18.04.2017 год. Община  Плевен, на основание чл.61, ал.1 от АПК, съобщава, че със заповед          № РД-12-106/11.04.2017 год. на Кмета на община Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9083-1/13.04.2017 год.

50

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9083-1 гр. Плевен  13.04.2017 год.   Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-104/11.04.2017 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9005-1/28.02.2017г

57

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С – 92-9005-1 гр. Плевен  28.02.2017г.      Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9069-1/05.04.2017 год.

87

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92–9069-1 гр. Плевен 05.06.2017 год.             Община Плевен, на основание чл.150, ал.8 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-95/04.04.2017 год.…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9065-1/05.04.2017 год.

60

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9065-1 гр.Плевен  05.04.2017 год. Община  Плевен, на основание чл.61, ал.1 от АПК, съобщава, че със заповед          № РД-12-91/29.03.2017 год. на Кмета на община Плевен…

Уведомление до „Лозанов 20Ю"ЕООД Емилиян Георгиев Гацов ж.к."Дружба", бл.425, вх.Ж, ап.1 град Плевен

61

Г-н Гацов, На 21.08.2012г. в град Плевен е сключен договор за наем по силата на който Ви е предоставено временно и възмездно право на поставяне върху общински терен на преместваем обект павилион с площ 18,03кв.м. находящ се в гр.Плевен,…