Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1388-1/25.08.2023 г.

18

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1388-1 гр. Плевен 25.08.2023 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, на поземлени имоти в кв. 69 по…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1423-1 гр. Плевен, 27.09.2023 г.

41

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1423-1 гр. Плевен, 27.09.2023 г.               Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30–1421-1 гр. Плевен, 26.09.2023г.

64

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30–1421-1 гр. Плевен, 26.09.2023г.          Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици  в кв.186 по плана  на…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1415-1 гр. Плевен, 20.09.2023 г.

80

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1415-1 гр. Плевен, 20.09.2023 г.               Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1411-1/19.09.2023 год.

71

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1411-1 гр. Плевен 19.09.2023 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-468/18.09.2023…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1413-1/19.09.2023 год.

65

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1413-1 гр. Плевен 19.09.2023 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-470/18.09.2023…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1417-1/20.09.2023 год.

60

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1417-1 гр. Плевен 20.09.2023 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-469/18.09.2023…

СЪОБЩЕНИЕ ТСУ-26-7221-7/24.08.2023г.

61

СЪОБЩЕНИЕ ТСУ-26-7221-7/24.08.2023г.                                                            …

СЪОБЩЕНИЕ ТСУ 26-5269-2/04.08.2023г

55

СЪОБЩЕНИЕ ТСУ 26-5269-2/04.08.2023г                                                                                          …

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30-1412-1 гр. Плевен, 19.09.2023год.

68

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30-1412-1 гр. Плевен, 19.09.2023год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 467 от 15.09.2023год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:  Подробен…