Обявления

УВЕДОМЛЕНИЕ С ИЗХ № ТСУ-26-1336-143/13.07.2022 Г. ЗА ИЗДАДЕНО СТРОИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ

8

ДО „Електроразпределителни мрежи „Запад” АД бул. „Цариградско шосе” №159 гр. София Област Плевен пл. „Възраждане” №1 гр. Плевен ПГХВТ „Луи Пастьор”                            …

УВЕДОМЛЕНИЕ С ИЗХ № ТСУ-26-1336-14/15.07.2022 г. ЗА ИЗДАДЕНО СТРОИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ

6

ДО „Електроразпределителни мрежи Запад” АД                                ул. „Дойран” №73 гр. Плевен Ив. Т. Цанев Управител на етажна собственост                                                   …

РЕШЕНИЕ № 1 / 2022 г. НА КМЕТА НА КМЕТСТВО ГРИВИЦА

4

Кметство Гривица, Община Плевен, на осн. чл. 61 във вр. чл.18а, ал.10 АПК уведомява заявителя „ПАТС" ЕООД, ЕИК 206633769, че по подадено негово заявление по реда на ЗДОИ, вх. рег. № 1509873/09.11.2021г. е издадено Решение № 1 / 2022 г. на Кмета…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-951-1/17.08.2022 г.

13

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-951-1 гр. Плевен 17.08.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-393/16.08.2022г. на Зам. кмета на Община Плевен е…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-950-1/17.08.2022 г.

12

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-950-1 гр. Плевен 17.08.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-392/16.08.2022 г. на зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-904/07.07.2022 г.

16

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-904 гр. Плевен 07.07.2022 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени  имоти с идентификатори…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ. 8 ГР.ПЛЕВЕН - ТСУ-26-6924-3/16.08.2022 г.

19

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ, на основание Заповед №РД-10-2024/ 23.11.2015 г. на Кмета…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА КВ. 45 С. БРЕСТОВЕЦ - ТСУ-94В-5529-4/16.08.2022 г,

15

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, на основание Заповед №РД-10-2024/ 23.11.2015 г. на Кмета на Община…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПЗ М. СТРАЖА ГР.ПЛЕВЕН - ТСУ-26-6970-5/16.08.2022 г.

16

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.124а, ал.2 от ЗУТ, на основание Заповед №РД-10-2024/ 23.11.2015г на Кмета на Община Плевен и заявление вх. №ТСУ-26-6970-5/29.07.2022…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА КПИИ В М.ВИТСКА ЯЛИЯ ГР.ПЛЕВЕН - ТСУ-26-1482-6/16.08.2022 г.

14

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.150, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 от ЗУТ и на основание Заповед №РД-10-2024/ 23.11.2015г на Кмета на Община Плевен…