Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С – 92 – 9627-1 гр. Плевен 21. 03. 2018г.

10

ДО Н.С.КОВАЧЕВ УЛ. „Г. КОЧЕВ” О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ и С – 92 – 9627-1 гр. Плевен   21. 03. 2018г.          Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С – 92 – 9656 -1 гр. Плевен 17.04.2018год.

18

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ и С – 92 – 9656 -1 гр. Плевен       17.04.2018год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 157 от 16.04.2018год. на Зам. Кмета на…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92- 9658-1/17.04.2018 год.

11

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9658-1 гр. Плевен 17.04.2018 год. Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-156/16.04.2018 гoд. на Зам. кмета на…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92- 9657-1/17.04.2018 год.

8

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9657-1 гр. Плевен  17.04.2018 год. Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-160/16.04.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен:…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92- 9591-1/09.03.2018 год.

26

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9591-1 гр. Плевен  09.03.2018 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92- 9562-1/15.02.2018 год.

29

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9562-1 гр. Плевен  15.02.2018 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти…