Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-306-1/26.08.2020г.

8

ДО ВЛ.Т.НИКОЛОВ УЛ. „Д.ПОПОВ” ГР. ПЛЕВЕН     О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-306 -1 гр. Плевен,26.08. 2020г.   Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици…

Обявление за набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021

68

Във връзка с предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. временната Общинска преброителна комисия – Плевен обявява процедура по набиране и подбор на регистратори.            …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-312-1/11.09.2020 г.

45

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-312-1 гр. Плевен 11.09.2020 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-350/10.09.2020…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-297-1/18.08.2020 г.

46

ДО ХР. Д. ХРИСТОВ, УЛ. „ВАРДАР” В.Т. АНГЕЛОВА, УЛ. „ВАРДАР” В.Т. ПЕТКОВА, УЛ. „ВАРДАР” Т. СП. ИЛИЕВА, УЛ. „БАЛЧИК” ГР. ПЛЕВЕН О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ- 30–297-1 гр. Плевен 18.08.2020 г. Община Плевен, на основание чл. 128,…