Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1736-1 гр. Плевен 23.07.2024 г.

7

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1736-1 гр. Плевен 23.07.2024 г.   Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед №РД-12-319/23.07.2024год. е допуснато: Изменение…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1733-1/19.07.2024 г.

64

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1733-1   гр. Плевен 19.07.2024 г. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12-317 от 18.07.2024 год. на   Кмета на…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1734-1/19.07.2024 г.

51

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1734-1 гр. Плевен 19.07.2024 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-316/18.07.2024 г. на Кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1731-1/19.07.2024 г.

51

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1731-1   гр. Плевен 19.07.2024 г. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12-315 от 18.07.2024 год. на   Кмета на…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1732-1/19.07.2024 г.

50

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1732-1   гр. Плевен 19.07.2024 г. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12-314 от 18.07.2024 год. на   Кмета на…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1729-1/17.07.2024 г.

54

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1729-1 гр. Плевен 17.07.2024 г. Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Изменение…

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ-94К-3897-1/01.07.2024 г.

57

              УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Във връзка със заявление вх. №ТСУ-94К-3897-1/14.06.2024г. до Община Плевен, Ви уведомявам, че е издадено Разрешение за строеж №217/27.06.2024г. на КРАСИМИРА ЦВЕТАНОВА ПАЧОВСКА  …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-94Г-6580-1/01.07.2024 г.

45

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Във връзка със заявление вх. №ТСУ-94Г-6580-1/14.06.2024г.до Община Плевен, Ви уведомявам, че е издадено Разрешение за строеж №218/27.06.2024г. на ГЕНАДИ ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ за обект: ГАРАЖ №18 в имот…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1728-1/17.07.2024 г.

50

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1728-1 гр. Плевен, 17.07.2024 г. Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на имоти, че е изработен проект…