Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕТА КАДАСТРАЛНА КАРТА И РЕГИСТЪР НА СЕЛАТА ТУЧЕНИЦА И КЪШИН

6

Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Плевен на основание чл. 46, ал. 1 и 2 от ЗКИР съобщава, че са приети кадастралните карти и кадастралните регистри на урбанизираните територии на с. Тученица и с. Къшин, общ. Плевен.…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-92-9913-1/18.10.2018 год.

5

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9913-1 гр. Плевен  18.10.2018 год. Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-507/15.10.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен:…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-92-9911-1/18.10.2018 год.

5

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9911-1 гр. Плевен  18.10.2018 год. Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-508/15.10.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен:…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-92-9768-1/02.07.2018 год.

16

ДО С. С. АЛЕКСАНДРОВА ж.к. „Сторгозия”   гр. Плевен М. Ц. ЛУНГАРОВА ул. „Свети Климент“ гр. София П-М. С. ЛУНГАРОВА ж.к.“Света Тройца“ гр. София Г. Г. ГОГОВ ул. „Гена Димитрова“ гр. Плевен К. Г. ГОГОВА ул. „Гена…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-92-9905-1/11.10.2018 год.

24

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ - 92 - 9905-1 гр. Плевен 11.10.2018 г. Община - Плевен, на основание чл.150, ал.8 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-502/09.10.2018 г. на Зам. кмета на Община  Плевен…