Обявления

ТСУиС-26-669-20/31.05.2017г.

10

Изх. № ТСУиС 26-669-20/30.05.2017г. Община Плевен ДО ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ  УЛ. „ГЕОРГИ КОЧЕВ” № 16, АП.2  ГР.ПЛЕВЕН ДО ГРЕТА ГЕОРГИЕВА ЦАЧЕВА ПЛ. „ИВАН МИНДИЛИКОВ” № 6, АП.5 ГР.ПЛЕВЕН Във връзка със заявление вх. № ТСУиС-26-669-20/12.05.2017г..Ви…

Обявление ТСУ и С -92-9182-1/19.06.2017Г.

37

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ и С – 92 – 9182-1 гр. Плевен 19.06.2017год.      Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 207 от16.06.2017год. на Зам. Кмета на Община Плевен…

Обявление ТСУ и С- 92-9174-1/19.06.2017 г.

21

О Б Я В Л Е Н И Е № Т СУ и С- 92-9174-1 гр. Плевен 19.06.2017г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД–12–208/16.06.2017г. на Кмета на Община Плевен е одобрен: Изменение…

ТСУиС-92-9178-1/19.06.2017г.

22

  О Б Я В Л Е Н И Е          №  ТСУиС -92-9178-1/19.06.2017г.                                        гр.Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията…

ТСУиС-92-9179-1/19.06.2017г.

17

О Б Я В Л Е Н И Е №  ТСУиС -92-9179-1/19.06.2017г.                                    гр.Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед…

Обявление ТСУ и С- 92-9175-1

19

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ и С- 92-9175-1   гр. Плевен ,19.06.2017 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД–12–211/16.06.2017 г.  на Кмета…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9183-1/20.06.2017 год.

23

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9183-1 гр. Плевен  20.06.2017 г.           Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-224/16.06.2017…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9133-1/29.05.2017 год.

16

ДО КАЛИН ВЕСЕЛИНОВ ЛАЧЕВ гр.Плевен ул. „Елин Пелин” №2, ет.4, ап.12   О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9133-1 гр.Плевен   29.05.2017 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство…