Обявления

О Б Я В А ТСУ-92-4024-1/07.12.2021г.

43

О Б Я В А ТСУ-92-4024-1/07.12.2021г.      ОБЯВА за среща за обществено обсъждане               На основание чл. 127, ал.1 от ЗУТ и чл.15, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка,…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ - 30-671-1/06.12.2021г. гр. Плевен

44

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ - 30-671-1/06.12.2021г. гр. Плевен    Община Плевен, на основание чл. 91, ал.1 и чл.56, ал.1 от АПК и чл..131  от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-12-458/29.11.2021г. на  Кмета на Община Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-670-1/03.12.2021 г.

41

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-670-1 гр. Плевен 03.12.2021 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-460/02.12.2021г. на зам. кмета на Община  Плевен…