Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10049-1/15.02.2019 г.

28

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10049 -1 гр. Плевен 15.02.2019 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици , че със заповед № РД-12-77/13.02.2019…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10046-1/14.02.2019 г.

21

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10046-1 гр. Плевен  14.02.2019 г. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със запавед №РД-12-79/13.02.2019год.…

ОБЯВЛЕНИЕ за ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ №17/21.01.2019 г. на Х. Г. ЛАЗАРОВ

21

ДО Х. Г. ЛАЗАРОВ жк. ”Сторгозия” гр. Плевен с пълномощник В. П. ИВАНОВА ул. „Вардар“ . Гр. Плевен В. Й. Кучева жк „Сторгозия“ гр. Плевен М. Й. Кучева ул. „Захари Стоянов“ гр. Плевен Р. И.в Кучев ул. „Захари…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10045-1/13.02.2019 г.

27

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10045-1 гр. Плевен  13.02.2019 год. Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-76/13.02.2019 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10043-1/13.02.2019 г.

24

ДО В. Т. БЕТОВ ул. „Кл. Охридски“ гр. Плевен П. Г. НЕЙКОВА с. Ласкар общ. Плевен О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10043-1 гр. Плевен  13.02.2019 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10044-1/13.02.2019 г.

25

ДО К. Н. КРЪСТЕВ ул. „Ю. А. Гагарин“ с. Къшин Б. Н. КРЪСТЕВ с. Къшин Н. С. АЛЕКСАНДРОВА с. Къшин П. Ц. ИВАНОВ с. Къшин Н. Н. ПЕНЕВА с. Къшин И. В. КОСТОВ с. Къшин С. И. ГЕОРГИЕВА с. Къшин О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10041-1/11.02.2019 г.

44

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10041 гр. Плевен   11.02.2019 г. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7, във връзка с ал.124 б, ал.2  от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици,…