Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-581-1/16.09.2021 г.

12

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-581-1 гр. Плевен 16.09.2021 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-329/14.09.2021г. на зам. кмета на Община  Плевен…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№ТСУ-94Х-2084-1/13.09.2021г.

15

С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№ТСУ-94Х-2084-1/13.09.2021г. ДО Х. З. ЗЛАТЕВА жк. ”Сердика” бл.2, гр. София В. З. ЗЛАТЕВА- КРЪСТЕВА   ур. ”Христо Максимов” №1 гр. София Л. Х. ШКОРТОВА ул. „Васил Левски“ №107 гр. Плевен  Я. С. ШКОРТОВ…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ТСУ - 94С – 4845 – 3 15.09.2021г.

19

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ТСУ - 94С – 4845 – 3 15.09.2021г.   ДО НЕИДЕНТИФИЦИРАНИ 56722.664.69.1.1; 56722.664.69.1.7 56722.664.69.1.8; 56722.664.69.1.9 56722.664.69.1.10   Във връзка с постъпило заявление вх.№ ТСУ-94С-4845-3/10.09.2021г. от С. Т. Николов, Ви уведомявам, че е издадено…

О Б Я В Л Е Н И Е № Т СУ – 30-579-1 гр. Плевен, 14.09.2021 г.

66

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ – 30-579-1    гр. Плевен,    14.09.2021 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със    заповед № РД–12–323/10.09.2021…

О Б Я В Л Е Н И Е № Т СУ- 30-573-1 гр. Плевен 08.09.2021 г.

65

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ- 30-573-1   гр. Плевен  08.09.2021 г.   Община Плевен, на основание на чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава , че със Заповед № РД – 12-315/03.09.2021 г. на Зам. Кмета…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ТСУ-94Й-1072-1/27.08.2021г.

46

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ТСУ-94Й-1072-1/27.08.2021г.                                                                                          …

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ТСУ-94В-1121-1 12.08.2021г.

44

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ТСУ-94В-1121-1 12.08.2021г.   ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА  ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 56722.660.752 УЛ. „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” №6 ГР. ПЛЕВЕН                     Във връзка с подадено заявление с вх.№ТСУ-94В-1121-1/26.07.2021г.…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-568-1/08.09.2021 г.

50

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ-30-568-1 гр. Плевен  08.09.2021 год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 317 от 03.09.2021год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-570-1/08.09.2021 г.

43

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ-30-570-1    гр. Плевен 08.09.2021 год.  Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 316 от 03.09.2021год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-571-1/08.09.2021 г.

41

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ-30-571-1 гр. Плевен 08.09.2021 год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 318 от 03.09.2021год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Подробен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-572-1/08.09.2021 г.

43

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ-30-572-1 гр. Плевен 08.09.2021 год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 304 от 23.08.2021год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Подробен…