Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1654-1/16.05.2024 г.

15

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1654-1 гр. Плевен 16.05.2024 г. Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със № РД-12-219/14.05.2024 г. на Кмет  на Община  Плевен е одобрен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1652-1/14.05.2024 г.

46

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1652-1 гр. Плевен 14.05.2024 г. Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със № РД-12-216/10.05.2024 г. на Началник отдел „ТО“ на Община …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1636-1 гр. Плевен, 24.04.2024г.

42

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1636-1 гр. Плевен,  24.04.2024г.   Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти с идентификатори 56722.25.7, 56722.25.9, 56722.25.216,…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1647-1/02.05.2024 г.

51

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1647-1 гр. Плевен 02.05.2024 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв. 83а по…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1650-1/Плевен 10.05.2024 год.

63

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1650-1 гр. Плевен 10.05.2024 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-211/09.05.2024…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1651-1/13.05.2024 год.

45

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1651-1 гр. Плевен 13.05.2024 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-213/09.05.2024…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1649-1/10.05.2024 г.

80

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1649-1 гр. Плевен 10.05.2024 г. Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със № РД-12-210/09.05.2024г. на Началник отдел „ТО“ на Община …

СЪОБЩЕНИЕ Изх.№ ТСУ-26-7746-1/23.04.2024 г.

68

СЪОБЩЕНИЕ Изх.№ ТСУ-26-7746-1/23.04.2024 г. ДО Сдружение на собствениците: „Гр.Плевен, ул. „Проф. Христо Бръмбаров“ № 21“ – Представлявано от Д. Т. Кермова Д. К. Йотова В. Й. Петкова П. И. Петков ул. „Проф. Христо Бръмбаров“…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1648-1 Гр. Плевен, 08.05.2024г.

118

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1648-1 Гр. Плевен, 08.05.2024г.   Община - Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Изменение на действащия Подробен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1616-1/04.04.2024 г.

73

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1616-1 гр. Плевен 04.04.2024 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти с идентификатори…