Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № № ТСУ - 92-9744-1/18.06.2018 год.

2

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ - 92-9744-1 гр. Плевен 18.06.2018 год. Община Плевен, на основание чл. 129 ал. 2 от ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-281/15.06.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен: Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92- 9742-1/15.06.2018 год.

14

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ - 92-9742-1 гр. Плевен  15.06.2018 год. Община Плевен, на основание чл. 129 ал. 2 от ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-273/13.06.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен: Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92- 9731-1/06.06.2018 год.

20

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 9731-1 гр. Плевен  06.06.2018 г. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-262/01.06.2018 г. на Зам. кмета на Община …

Заличаване на адресна регистрация

20

С Ъ О Б Щ Е Н И Е            Община Плевен уведомява, че след извършена проверка по чл.140а от Наредба № РД-02-20-9/21.05.2012г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация на основание чл.99б от…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ - 92 – 9734 - 1 гр. Плевен 08.06.2018год.

38

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ  - 92 – 9734 - 1 гр. Плевен   08.06.2018год.            Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 269 от 07.06.2018год.…

ОБЯВЛЕНИЕ Изх. №ТСУ 94 Е-3797-3/16.05.2018г.

34

О Б Я В Л Е Н И Е Изх. №ТСУ 94 Е-3797-3/16.05.2018г                                                                         …