Общински търговски дружества

"Тибор" ЕАД - 064/800-439

"Тролейбусен транспорт" ЕООД - 064/836-596

"Инжстрой" ЕООД - 064/801-267

"Паркстрой" ЕООД - 064/978-820

"Диагностично-консултативен център II-Плевен" ЕООД - 064/888-211/212

"Диагностично-консултативен център IlI-Плевен" ЕООД - 064/680-453; 064/678-740

"Дентален център l- Плевен" ЕООД - 064/824-870

"Медицински център за рехабилитация и спортна медицина l-Плевен" ЕООД