Общински търговски дружества

"Тибор" ЕАД

"Тролейбусен транспорт" ЕООД

"Инжстрой" ЕООД

"Паркстрой" ЕООД

"Диагностично-консултативен център II-Плевен" ЕООД

"Диагностично-консултативен център IlI-Плевен" ЕООД

"Дентален център l- Плевен" ЕООД

"Медицински център за рехабилитация и спортна медицина l-Плевен" ЕООД