Общински предприятия

ОП "Жилфонд" - 064/ 800-127

ОП "Акварел" - 064/826-243

ОП "Център за градска мобилност"

  - синя зона - 064/-800122

  - автогара - 064/888-666

ОП "Общински медиен център" - 064/800-290

ОП "Управление на общински земи и гори" - 064/802-036