Общински предприятия

ОП "Жилфонд"

ОП "Акварел"

ОП "Център за градска мобилност"

ОП "Общински медиен център"

ОП "Управление на общински земи и гори"