Проект за изменение на ОУП на гр. Плевен

4885

Файлове:

Изм. ОУП гр_. Плевен за кв_. 375_.jpg Изм. ОУП гр_. Плевен за кв_. 375_.jpg

Изм. ОУП гр_. Плевен за кв_.282а_.jpg Изм. ОУП гр_. Плевен за кв_.282а_.jpg

Изм. ОУП гр_. Плевен за кв_.8_.pdf Изм. ОУП гр_. Плевен за кв_.8_.pdf

Изм. ОУП гр_. Плевен за кв_.7_.pdf Изм. ОУП гр_. Плевен за кв_.7_.pdf

Изм. ОУП гр_. Плевен за кв_.611_.pdf Изм. ОУП гр_. Плевен за кв_.611_.pdf

УПИ I и УПИ XVII, кв72.pdf УПИ I и УПИ XVII, кв72.pdf

УПИ VIII, кв401.pdf УПИ VIII, кв401.pdf

УПИ X-6983, 6983а, кв186.pdf УПИ X-6983, 6983а, кв186.pdf

УПИ III и IV, кв.36 по плана на град Плевен_.pdf УПИ III и IV, кв.36 по плана на град Плевен_.pdf

Изменение ОУП  в кв839, УПИ I.pdf Изменение ОУП в кв839, УПИ I.pdf

Изменение на ОУП за ПИ 56722.29_.1_.pdf Изменение на ОУП за ПИ 56722.29_.1_.pdf

Изменение на ОУП кв.99_.pdf Изменение на ОУП кв.99_.pdf

Изменение на ОУП кв.71_.pdf Изменение на ОУП кв.71_.pdf

Изменение на ОУп кв.320а_.pdf Изменение на ОУп кв.320а_.pdf

ОЗ за КВ.320А_.pdf ОЗ за КВ.320А_.pdf

ОЗ ЗА КВ.99_.pdf ОЗ ЗА КВ.99_.pdf

ОЗ ЗА КВ.1_.pdf ОЗ ЗА КВ.1_.pdf

УПИ VIII-659.1121, кв_.841, гр_. Плевен_.pdf УПИ VIII-659.1121, кв_.841, гр_. Плевен_.pdf

ОЗ за ПИ 56722.651_.162_.pdf ОЗ за ПИ 56722.651_.162_.pdf

ОЗ за ПИ 56722.29_.1_.pdf ОЗ за ПИ 56722.29_.1_.pdf

ОЗ ЗА КВ.71_.pdf ОЗ ЗА КВ.71_.pdf

Изменение ОУП за ПИ 56722.651_.162_.pdf Изменение ОУП за ПИ 56722.651_.162_.pdf

Изменение на ОУП за кв.1_.pdf Изменение на ОУП за кв.1_.pdf

Искане за ЕО на ОУП.pdf Искане за ЕО на ОУП.pdf

УПИ I, II, III, IV, V, VI, VI,I VIII, IX, X и XI, кв.372_.pdf УПИ I, II, III, IV, V, VI, VI,I VIII, IX, X и XI, кв.372_.pdf

ПИ56722.757_.16, 757_.17, 757_.18, 757_.738, 757_.767, 757_.771, 757_.41 и 757_.478 в местността Плочата_.pdf ПИ56722.757_.16, 757_.17, 757_.18, 757_.738, 757_.767, 757_.771, 757_.41 и 757_.478 в местността Плочата_.pdf

УПИ X и УПИ XIII, кв.105_.JPG УПИ X и УПИ XIII, кв.105_.JPG

УПИ II и УПИ III, кв.324_.JPG УПИ II и УПИ III, кв.324_.JPG

УПИ V-5303, VI-5302 и VII-5299, кв.401_.JPG УПИ V-5303, VI-5302 и VII-5299, кв.401_.JPG

УПИ X 2916,2917, кв.109а_.JPG УПИ X 2916,2917, кв.109а_.JPG

УПИ VIII, УПИ IX и УПИ XXI, кв.165а_.JPG УПИ VIII, УПИ IX и УПИ XXI, кв.165а_.JPG

УПИ I, кв.172_.JPG УПИ I, кв.172_.JPG

УПИ III,УПИ IV и УПИ V,кв.375 и УПИ I, УПИ II  и УПИ III, кв_.378_.JPG УПИ III,УПИ IV и УПИ V,кв.375 и УПИ I, УПИ II и УПИ III, кв_.378_.JPG

УПИ III 5805, УПИ IV 5806 и УПИ VI  кв.164_.JPG УПИ III 5805, УПИ IV 5806 и УПИ VI кв.164_.JPG

УПИ II, кв.121 и УПИ I и УПИ VI, кв_.122_.JPG УПИ II, кв.121 и УПИ I и УПИ VI, кв_.122_.JPG

УПИ II, УПИ  IV, УПИ  V, УПИ  VI и УПИ VII, кв.14_.JPG УПИ II, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI и УПИ VII, кв.14_.JPG

УПИ III 667.673 – за жилищно строителство, кв_.8_.JPG УПИ III 667.673 – за жилищно строителство, кв_.8_.JPG

УПИ XXIII и XLIII, кв.424_.JPG УПИ XXIII и XLIII, кв.424_.JPG

УПИ VIII 6482-за жилищно строителство, кв.100_.JPG УПИ VIII 6482-за жилищно строителство, кв.100_.JPG

УПИ I 5162,5163,5164,5168- за жилищно строителство, магазини, офиси и трафопост.JPG УПИ I 5162,5163,5164,5168- за жилищно строителство, магазини, офиси и трафопост.JPG

ПИ с идент. 56722_.16_.49, м_. Текийски орман, земл_. на град Плевен_.pdf ПИ с идент. 56722_.16_.49, м_. Текийски орман, земл_. на град Плевен_.pdf

ПИ с идент. 56722_.173_.11, м_. Габровец, земл_.pdf ПИ с идент. 56722_.173_.11, м_. Габровец, земл_.pdf

ПИ с идент. 56722_.701_.2811, 56722_.701_.1593, 56722_.701_.1591 и 56722_.701_.1592, м_. Стража, земл_.pdf ПИ с идент. 56722_.701_.2811, 56722_.701_.1593, 56722_.701_.1591 и 56722_.701_.1592, м_. Стража, земл_.pdf

Изм. ОУП на гр_. Плевен за кв_. 224_.jpg Изм. ОУП на гр_. Плевен за кв_. 224_.jpg

Изм. ОУП на гр_. Плевен за кв_.75 и кв_. 76_.jpg Изм. ОУП на гр_. Плевен за кв_.75 и кв_. 76_.jpg

кв.75 и кв_. 76_02_ОБЕМНО ИЗСЛЕДВАНЕ И ФОТО ДОКУМЕНТАЦИЯ_.jpg кв.75 и кв_. 76_02_ОБЕМНО ИЗСЛЕДВАНЕ И ФОТО ДОКУМЕНТАЦИЯ_.jpg

кв.75 и кв_. 76_03_ПРОЕКТ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП_.pdf кв.75 и кв_. 76_03_ПРОЕКТ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП_.pdf

кв.75 и кв_. 76_01_ГРАДОУСТРОЙСТВЕН АНАЛИЗ_.pdf кв.75 и кв_. 76_01_ГРАДОУСТРОЙСТВЕН АНАЛИЗ_.pdf