СПИСЪК НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ПЛЕВЕН

113150

СПИСЪК НА УЧИЛИЩАТА В ОБЩИНА ПЛЕВЕН 
N: УЧИЛИЩЕ СЛ. ТЕЛЕФОН ДИРЕКТОР ЕЛ. АДРЕС  
1 НУ "ЕДИНСТВО"  ПЛЕВЕН 064 824 280 ДИАНА ДИМИТРОВА info-1500101@edu.mon.bg  
2 НУ "ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" ПЛЕВЕН  064 823 780 ВЕСЕЛА ЙОТОВА info-1500103@edu.mon.bg  
3 НУ "ХРИСТО БОТЕВ" ПЛЕВЕН 064 802 692 ЦВЕТЕЛИН ГОРАНОВ info-1500102@edu.mon.bg  
4 НУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" ПЛЕВЕН 064 823 880 ИВАН ВЪЛКОВ info-1500105@edu.mon.bg  
5 НУ "СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" СЛАВЯНОВО 065159831 ЛЮБКА ДАНЕВА info-1500106@edu.mon.bg  
6 НУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" ВЪРБИЦА 065262360 ПОЛЯ МЕРДЖАНОВА info-1500107@edu.mon.bg  
7 НУ "ХРИСТО БОТЕВ" ДИСЕВИЦА   АНЕЛИЯ ВЛАХОВА info-1500108@edu.mon.bg  
8 ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" ПЛЕВЕН 064 850 086
064 850 295
064 850 027
ВАНЯ ДРАЖЕВА info-1500110@edu.mon.bg  
9 ОУ "ЛАЗАР СТАНЕВ" ПЛЕВЕН 064 849 550
064 846 850
МАРИАНА ТУЦЕВА info-1500115@edu.mon.bg  
10 ОУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" ПЛЕВЕН 064 835 548
064 828 805
064 828 905
ТОДОР ТРАЙКОВ info-1500114@edu.mon.bg  
11 ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ПЛЕВЕН 064 823 579 ТАНЯ ТОНЕВА info-1500113@edu.mon.bg  
12 ОУ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ПЛЕВЕН 064 870 164
064 870 165
ТАТЯНА ХРИСТОВА info-1500112@edu.mon.bg  
13 ОУ "ЦВЕТАН СПАСОВ" ПЛЕВЕН 064 823 367 ФИЛИП ФИЛИПОВ info-1500129@edu.mon.bg  
14 ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" МЕЧКА 065094044 ЦВЕТИСЛАВА СИМЕОНОВА info-1500117@edu.mon.bg  
15 ОУ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" БУКОВЛЪК 063568212 063568216 063568215 ТЕОДОРА ВЛАХОВА-ПЕТРОВА info-1500119@edu.mon.bg  
16 ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" ОПАНЕЦ 063578470 063578324 ВИКТОРИЯ КУНОВА info-1500118@edu.mon.bg  
17 ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ТЪРНЕНЕ 063573220 ПОЛЯ БЛАЖЕВА info-1500127@edu.mon.bg  
18 ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" НИКОЛАЕВО 063573371 ВЕСЕЛКА ГЪРКОВА info-1500123@edu.mon.bg  
19 ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" ПЕЛИШАТ 065098597 ПЕТЯ ХАДЖИЕВА info-1500125@edu.mon.bg  
20 ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ЯСЕН 063572006 ЛИЛИ СТАМЕНКОВА info-1500124@edu.mon.bg  
21 ОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ" БОХОТ 063575663 ТЕМЕНУЖКА МАРИНОВА info-1500126@edu.mon.bg  
22 ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" БРЪШЛЯНИЦА 063566388 ВЕСЕЛИНКА НИКОЛОВА info-1500128@edu.mon.bg  
23 ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" БЕГЛЕЖ 065192314 СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ info-1500121@edu.mon.bg  
24 СУ "СТОЯН ЗАИМОВ" ПЛЕВЕН   АННИ ПЕТКОВА info-1500133@edu.mon.bg  
25 СУ "ПЕЙО ЯВОРОВ" ПЛЕВЕН 064 850 567
064 850 667
РУСИ РУСЕВ info-1500135@edu.mon.bg  
26 СУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" ПЛЕВЕН 064 833 679 НИКОЛАЙ ИВАНОВ info-1500136@edu.mon.bg  
27 СУ "ИВАН ВАЗОВ" ПЛЕВЕН 064 822 280
064 823 979
ДИМИТЪР МИТЕВ info-1500134@edu.mon.bg  
28 СУ "АН.ДИМИТРОВА" ПЛЕВЕН 064 822 742 ТОНЧО ВЪРБАНОВ info-1500132@edu.mon.bg  
29 ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ "ДИМИТЪР ДИМОВ" ПЛЕВЕН 064 829 043
064 825 448
ЮРИЙ ТОДОРОВ info-1500131@edu.mon.bg  
30 МГ "ГЕО МИЛЕВ" ПЛЕВЕН 064 680 996
064 680 802
ИРЕНА БОРИСОВА info-1500130@edu.mon.bg  
31 ДФСГ "ИНТЕЛЕКТ" ПЛЕВЕН 064 870 014  ЕМИЛ РАЙКОВ info-1500140@edu.mon.bg  
32 СУ "ХРИСТО БОТЕВ" СЛАВЯНОВО 065152122 РАДОСТИНА БОЛНОВА info-1500137@edu.mon.bg  
33 СРЕДНОШКОЛСКО ОБЩЕЖИТИЕ ПЛЕВЕН 064 850 906 ВЕСЕЛКА ЛИЛОВА info-1500159@edu.mon.bg  
34 УЧЕНИЧЕСКА СПОРТНА ШКОЛА ПЛЕВЕН 064 978 112 ИВАЙЛО ЛАЗАРОВ info-1500160@edu.mon.bg  
35 ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА ПЛЕВЕН 064 802 489 ГЕНАДИЙ ГЕШЕВ info-1500158@edu.mon.bg  
36 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ "АЛ.КОНСТАНТИНОВ" ПЛЕВЕН 064 681 020 МАЛИНКА МАРИНОВА info-1500153@edu.mon.bg  
37 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ "ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ" ПЛЕВЕН 064 680 564 НАСКО НАЙДЕНОВ info-1500145@edu.mon.bg  
38 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО И ТЕКСТИЛ "ХРИСТО БОЯДЖИЕВ" ПЛЕВЕН 064 825 004 ЦВЕТЛИНА ТОДОРОВА info-1500147@edu.mon.bg  
39 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ "ЗАХАРИ ЗОГРАФ" ПЛЕВЕН 064 825 359 КАЛИН ПЕТКОВ info-1500152@edu.mon.bg  
40 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ПЛЕВЕН 064 822 522 ЦВЕТЕЛИНА СТОЙКОВА info-1500141@edu.mon.bg  
41 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ "ПРОФ.АСЕН ЗЛАТАРОВ" ПЛЕВЕН 064 840 825 КАЛИН ЙОНЧЕВ info-1500148@edu.mon.bg  
42 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО ПЛЕВЕН 064 680 658 ГЕНОВЕВА НИКОЛОВА info-1500146@edu.mon.bg  
43 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ "НИКОЛА ФИЧЕВ" ПЛЕВЕН 064 824 804 НЕЛИЯ ЙОЧЕВА info-1500144@edu.mon.bg  
44 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ ПЛЕВЕН 064 827 235 НЕВЕНА АРАБАДЖИЕВА info-1500149@edu.mon.bg  
45 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕНИДЖМЪНТ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛЕВЕН 064 832 162 ТЕМЕНУЖКА ЕНЧЕВА info-1500143@edu.mon.bg  
46 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНО - ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ "ЛУИ ПАСТЬОР" ПЛЕВЕН 064 680 288 ЛИЛИЯ ПЕТКОВА info-1500142@edu.mon.bg  
47 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНО, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА "Г.С.РАКОВСКИ" ПЛЕВЕН 064 680 714 СОНЯ ЙОРДАНОВА info-1500151@edu.mon.bg  
48 НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА "П. ПИПКОВ" ПЛЕВЕН 064 823 296 РУМЕН ТОДОРОВ info-2902107@edu.mon.bg  
49  ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА"ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ" ПЛЕВЕН 064 680 154 МИЛЕН НАКОВ slaveikov_pl@abv.bg  
50 СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" ПЛЕВЕН 064 824 894 МАРИАНА КОСТОВА info-1500138@edu.mon.bg