СПИСЪК НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ГРАД ПЛЕВЕН

31427

СПИСЪК НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН
N: наименование на детската градина телефон директор ел.адрес
1 ДГ "Щастливо детство", филиал "Приказен свят" 064 822 792 Боряна Иванова info-1500181@edu.mon.bg
2 ДГ "Юнско въстание" 064 870 019 Марияна Влахова info-1500182@edu.mon.bg
3 ДГ "Кокиче" 064 826 169 Милена Кожухарова info-1500183@edu.mon.bg
4 ДГ "Пролет" 064 824 949 Вилма Христова info-1500184@edu.mon.bg
5 ДГ "Слънце" 064 823 788 Цветомира Добрева info-1500185@edu.mon.bg
6 ДГ "Чучулига" 064 826 436 Валентина Ненкова info-1500186@edu.mon.bg
7 ДГ "Синчец" 064 822 192 Юлияна Стефанова info-1500187@edu.mon.bg
8 ДГ "Щурче" 064 800 197 Христинка Рангелова info-1500188@edu.mon.bg
9 ДГ "Надежда" 064 830 392 Людмила Стефанова info-1500189@edu.mon.bg
10 ДГ "Теменуга" 064 870 015 Румяна Николова info-1500168@edu.mon.bg
11 ДГ "Ралица" 064 806 765 Геновева Иванова info-1500190@edu.mon.bg
12 ДГ "Иглика" 064 822 978 Албена Цончева info-1500191@edu.mon.bg
13 ДГ "Звънче" 064 838 058 Даниела Дончева-Маринова info-1500192@edu.mon.bg
14 ДГ "Дружба" 064 870 018 Бистра Калева info-1500193@edu.mon.bg
15 ДГ "Калина" 064 870 020 Жоржетина Атанасова info-1500195@edu.mon.bg
16 ДГ "Славейче" 064 851 070 Анелия Мишева info-1500170@edu.mon.bg
17 ДГ "Зорница" 064 850 598 Силвия Диянова info-1500172@edu.mon.bg
18 ДГ "Еделвайс" 064 580 974 Петя Фуренеса info-1500173@edu.mon.bg
19 ДГ "Първи юни" 064 850 227 Диана Кирова info-1500174@edu.mon.bg
20 ДГ "Гергана" 064 680 913 Таня Каменова info-1500157@edu.mon.bg
21 ДГ "Незабравка" 064 850 193 Галина Нейкова info-1500176@edu.mon.bg
22 ДГ "Снежанка" 064 823 806 Гергана Кръстева info-1500177@edu.mon.bg
23 ДГ "Трети март" 064 822 934 Веселка Димитрова info-1500178@edu.mon.bg
24 ДГ "Незабравка", Бръшляница 063566315 Димитринка Ванушева info-1500162@edu.mon.bg
25 ДГ "Здравец", Опанец 065093528 Малинка Василева info-1500163@edu.mon.bg
26 ДГ "Щастливо детство", Мечка 063565368 Валентина Меркьова info-1500164@edu.mon.bg
27 ДГ "Малина", Ясен 063572045 Радинка Василева info-1500165@edu.mon.bg
28 ДГ "Вит", Дисевица 063573288 Силяна Велинова info-1500167@edu.mon.bg
29 ДГ "Биляна", Буковлък 065098590 Даниела Стефанова info-1500179@edu.mon.bg
30 ДГ "Девети май", Славяново 065152397 Маргарита Абрашева info-1500180@edu.mon.bg
31 ДГ "Лилия", Брестовец 064 92 310 Искра Таушанова info-1500198@edu.mon.bg
32 ДГ "Пчелица", Върбица 06526510 Галя Димова info-1500199@edu.mon.bg