Официално беше открит обект „Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Долна Митрополия”

968

    С официална церемония беше открит обект „Изграждане на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Долна Митрополия и довеждащ колектор до ПСОВ” по проект „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия“. Събитието се състоя на 07 юни 2018 г. пред сградата на Община Долна Митрополия. Негови гости бяха областният управител на област Плевен Мирослав Петров, Красимир Илиев – началник-сектор „Води” в отдел „Мониторинг” при Главна дирекция  „ОПОС”, инж. Стоян Авджиев – главен сътрудник УЕПП в сектор „Води”, отдел „Мониторинг” при Главна дирекция „ОПОС”, предсесдателят на Общински съвет – Плевен, Мартин Митев, ръководители на институции, представители на фирмите изпълнители – Обединение „ВиК мрежи І етап ДМ 2015 г.” и ДЗЗД „ВИК ИНЖЕНЕРИНГ 2014”. Присъстваха екипът експерти от Община Плевен и Община Плевен по проекта с ръководител инж. Петър Петров, граждани, журналисти.
 В обръщението си кметът на Община Долна Митрополия Поля Цоновска благодари на изпълнителите, на Управляващия орган на ОПОС, на всички институции, съдействали за реализацията на обекта, на екипа по проекта и не на последно място – на гражданите на Долна Митрополия – за тяхното разбиране и търпение. Мога да заявя, че с осъществяването на този голям обект, може би сред малкото в страната изпълнен изцяло в срок и качествено, приключихме със замърсяването на околната среда, на подпочвените води и осигурихме съвременен стандарт на ВиК-услугите, категорична беше Поля Цоновска.
    Строително-монтажните работи на обекта стартираха на 31.07.2017 г. Общата дължина на изградената водопроводна мрежа е 23 932 м, изпълнени са и 1075 бр. сградни водопроводни отклонения, а второстепенната канализационна мрежа и главните колектори за битови води са с дължина 22 849 м и 1109 бр. сградни канализационни отклонения. Общата дължина на дъждовния колектор е 1 253 м. Стойността на изпълнените дейности е близо 17, 5 млн лв без ДДС, от тях около 15 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ и 1 765 764.18 лв. - собствен принос. Обектът беше изпълнен успешно и на 11.05.2018 г. ДНСК – София, издаде Разрешение за ползване.
    „Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Долна Митрополия и довеждащ колектор до ПСОВ” е един от най-големите обекти по проект: BG16M1OP002-1.006-0004 „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”, който се осъществява по АДБФП № Д-34-5/18.01.2017 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз по Кохезионния фонд. Това е първият мащабен воден проект, в който се обединяват усилията на две общини. Проектът е на стойност 117 150 300.52 лв., а безвъзмездната финансова помощ възлиза на 87 911 636.37 млн. лв.

Свалете в PDF