Официално беше открит обект „Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Долна Митрополия”

749

    С официална церемония беше открит обект „Изграждане на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Долна Митрополия и довеждащ колектор до ПСОВ” по проект „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия“. Събитието се състоя на 07 юни 2018 г. пред сградата на Община Долна Митрополия. Негови гости бяха областният управител на област Плевен Мирослав Петров, Красимир Илиев – началник-сектор „Води” в отдел „Мониторинг” при Главна дирекция  „ОПОС”, инж. Стоян Авджиев – главен сътрудник УЕПП в сектор „Води”, отдел „Мониторинг” при Главна дирекция „ОПОС”, предсесдателят на Общински съвет – Плевен, Мартин Митев, ръководители на институции, представители на фирмите изпълнители – Обединение „ВиК мрежи І етап ДМ 2015 г.” и ДЗЗД „ВИК ИНЖЕНЕРИНГ 2014”. Присъстваха екипът експерти от Община Плевен и Община Плевен по проекта с ръководител инж. Петър Петров, граждани, журналисти.
 В обръщението си кметът на Община Долна Митрополия Поля Цоновска благодари на изпълнителите, на Управляващия орган на ОПОС, на всички институции, съдействали за реализацията на обекта, на екипа по проекта и не на последно място – на гражданите на Долна Митрополия – за тяхното разбиране и търпение. Мога да заявя, че с осъществяването на този голям обект, може би сред малкото в страната изпълнен изцяло в срок и качествено, приключихме със замърсяването на околната среда, на подпочвените води и осигурихме съвременен стандарт на ВиК-услугите, категорична беше Поля Цоновска.
    Строително-монтажните работи на обекта стартираха на 31.07.2017 г. Общата дължина на изградената водопроводна мрежа е 23 932 м, изпълнени са и 1075 бр. сградни водопроводни отклонения, а второстепенната канализационна мрежа и главните колектори за битови води са с дължина 22 849 м и 1109 бр. сградни канализационни отклонения. Общата дължина на дъждовния колектор е 1 253 м. Стойността на изпълнените дейности е близо 17, 5 млн лв без ДДС, от тях около 15 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ и 1 765 764.18 лв. - собствен принос. Обектът беше изпълнен успешно и на 11.05.2018 г. ДНСК – София, издаде Разрешение за ползване.
    „Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Долна Митрополия и довеждащ колектор до ПСОВ” е един от най-големите обекти по проект: BG16M1OP002-1.006-0004 „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”, който се осъществява по АДБФП № Д-34-5/18.01.2017 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз по Кохезионния фонд. Това е първият мащабен воден проект, в който се обединяват усилията на две общини. Проектът е на стойност 117 150 300.52 лв., а безвъзмездната финансова помощ възлиза на 87 911 636.37 млн. лв.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

С множество призове, отличия и…

вторник, 15 януари 2019
386

Плевен ще има своя географска…

вторник, 15 януари 2019
175

Започна работа Центърът за видеонаблюдение…

вторник, 15 януари 2019
164

Спиране на водоподаването в Ясен…

понеделник, 14 януари 2019
81