Жалба по процедура бави текущите улични ремонти

2847

Жалба по процедура бави текущите улични ремонти

         Жалба още на етап „тръжна документация” на обявената миналата година обществена поръчка „Текущи ремонти на уличната инфраструктура на територията на град Плевен и кметствата със самостоятелен бюджет” бави избора на изпълнител и началото на дейностите, което трябваше вече да е факт след тежката зима, припомни на седмичното оперативно заседание кметът Георг Спартански. И КЗК, и ВАС се произнесоха в полза на Община Плевен относно жалбата, но предвид, че процедурата не е финализирана, не можем да възложим с пряко договаряне уличните ремонти и губим време. Предстои да бъдат отворени ценовите оферти на участниците и да бъде излъчен изпълнител, но вероятността да продължи станалата традиционна практика с обжалването може за пореден път да възпрепятства кърпенето на дупките, коментира кметът.

         В тази ситуация Община Плевен възложи на „Инжстрой” ЕООД извънредни текущи ремонти. Те касаят най-компрометираните участъци, където огледът на общински експерти е констатирал пропадания, дълбоки дупки, „хралупи”. Стойността на дейностите е до 50 хил. лв., съобщи Георг Спартански. Той сподели още, че поради честите жалби на процедури, възпрепятстващи навременното изпълнение на дейностите в предметите им, обмисля част от „Инжстрой” да стане общинско предприятие. Така ремонтните работи ще могат да се осъществяват без обявяването на обществени поръчки и ще бъдат извършвани в предвидените срокове.

Свалете в PDF