Завърши строителството на обектите в Ясен и Буковлък

456

       Приключи изпълнението на дейностите по строителството на обектите „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, община Плевен (етап І)” и „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, община Плевен (етап І)”. Държавни приемателни комисии издадоха констативни актове обр. 16 и за двата строежа. Факт са вече и разрешенията им за ползване.

       Изграждането на обектите се осъществи в рамките на мащабния проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”, който се реализира в партньорство от двете общини с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз по Кохезионния фонд. „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия” BG16M1OP002-1.006-000, се изпълнява чрез АДБФП № Д-34-5/18.01.2017 г. Неговата обща  стойност е 117 150 300, 52 лв., от които безвъзмездната финансова помощ възлиза на 87 911 636, 37 млн. лв.

       Церемониите по откриване на обектите в Буковлък и Ясен ще се състоят на 11 февруари 2020 г. съответно от 11.00 и от 14.00 часа.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Промяна в решението за кредит…

петък, 28 февруари 2020
16

Санитарното кастрене на дървета в…

петък, 28 февруари 2020
12

Читалищата да ползват безплатно общинските…

четвъртък, 27 февруари 2020
170

Община Плевен ще кандидатства за…

четвъртък, 27 февруари 2020
419