Заместник-министърът на културата Амелия Гешева представи в Плевен програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество”

995

       Представители на читалища в областта, на неправителствени организации и културни дейци посетиха днес в Плевен информационната среща за представяне на Програмата „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество”, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Събитието откри заместник-министърът на културата Амелия Гешева, която насочи вниманието към възможностите, които Програмата ще предоставя в периода до 2024 година. Според заместник-министъра творчеството и културата могат да бъдат важни движещи сили и носители на иновации, както и важен източник за предприемачество.

       Поводът за събитието в Плевен е отворената в началото на септември първа покана за нaбиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства”. Ще бъдат подкрепени проекти, позволяващи организирането на разнообразни артистични и творчески събития, фестивали, пърформанси, изложби и инициативи, които трябва да съживят периферните пространства, да вдъхнат нов живот в по-малки градове и села и, не на последно място – да привлекат и ангажират нова публика. Философията на Резултат 2 е да се разшири достъпът до култура, подчертаха от екипа, представил подробно условията за кандидатстване.

       Ресурсът по настоящата покана е 1 582 353 евро. Стойността на един проект следва да е от 50 до 200 хиляди евро, като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 90 %. Юридически лица с нестопанска цел, общините и културни организации могат да кандидатстват за подкрепа.

       Крайният срок за подаване на проектните предложения е 03.12.2019 г. Кандидатстването се осъществява чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС – ИСУН 2020. Там е публикуван и целият пакет документи, с които заинтересованите трябва да се запознаят.

       Срещата в Плевен е част от информационната кампания на Министерство на културата в страната. Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. предоставя средства, осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн. Целта е намаляване на икономическите и социалните различия в Европа и засилване на двустранните отношения между страните-донори и страните-бенефициенти чрез финансиране на няколко приоритетни сектора, сред които култура, гражданско общество, добро управление, основни права и свободи.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

С пъстър концерт отбелязаха пети…

четвъртък, 12 декември 2019
347

Училищни отбори премериха сили във…

сряда, 11 декември 2019
155

Отдадохме почит на загиналите за…

вторник, 10 декември 2019
1145

„Синя зона” ще работи на…

понеделник, 09 декември 2019
424