Всички общински услуги вече са достъпни по електронен път

1038

Всички общински услуги вече  са достъпни по електронен път

    Услугите на всички общини в България вече са достъпни онлайн през Портала за достъп до електронни административни услуги https://egov.bg на Държавна агенция "Електронно управление", съобщиха от Агенцията.

    Всички общински администрации са присъединени към Единния модел за заявяване, заплащане и получаване на електронни административни услуги. Към всяка община в страната може да бъде заявена и платена всяка една общинска услуга.

     Необходимо е гражданите да имат персонален профил в "Моето пространство" на Портала egov.bg и квалифициран електронен подпис. Услугите могат да бъдат заявени както с физически, така и с мобилен електронен подпис.

Свалете в PDF