В ход е второ проучване за необходимостта от работна сила

214

       Агенцията по заетостта стартира втори етап за 2019 г. на анкетно проучване на потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта /чл. 10, ал. 2/. Проучването се провежда в периода от 01 август до 20 септември 2019 г., данни трябва да подадат и работодателите от община Плевен.

       Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените кадри. Резултатите от анкетата служат за определяне приоритетите на областните и национални политики по насърчаване на заетостта, средното и висше професионално образование и обучение, респективно за правилното насочване на усилия и ресурси към мерки за подобряване на връзката между обучението и потребностите на бизнеса.

          Два пъти годишно Агенцията по заетостта проучва потребностите на работодателите от знаещи, можещи и  желаещи да работят кадри, за да се очертаят тенденциите в търсенето на специалисти и работници.
    Анкетният формуляр е само в електронен формат и може да се намери на следния линк: http://survey.az.government.bg/index.php/792953?lang=bg

Свалете в PDF