Увеличават се плащанията на местни налози по Интернет

2615

Увеличават се плащанията на местни налози по Интернет

         За по-малко от месец след въвеждането от Община Плевен на услугата за плащане по електронен път на основни местни налози 150 плевенчани се възползваха от новата възможност, съобщиха от Дирекция „Приходи от местни данъци и такси”. Всички те са изрядни редовни платци, просрочени задължения по Интернет не са постъпвали до този момент, сочи още статистиката на дирекцията.

         Над 3 милиона лева са постъпленията от началото на кампанията, чийто пик се очаква през м. април, в края на който изтича срокът за 5-процентна отстъпка при издължаване пълния размер на данъчното задължение.   

Свалете в PDF