УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2023 ГОДИНА

1660

       На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Информация относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 година и Размера на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2023 година.

       Писмени становища, мнения и коментари могат да бъдат подавани в Център за административно обслужване на Община Плевен, пл. „Възраждане“ № 4 или на e-mail адрес: cao@pleven.bg.

       План-сметката може да се види на: https://pleven.bg/bg/obyavleniya/uvedomlenie-za-plan-smetka-za-taksa-bitovi-otpadatsi-za-2023-godina

Свалете в PDF

Още новини Всички новини