Управителите на три общински дружества утвърди местният парламент

2926

Управителите на три общински дружества утвърди местният парламент

Общинският съвет утвърди решенията на назначените от него комисии, провели конкурси за управители на 3 лечебни заведения – еднолични търговски дружества, чийто собственик на капитала е Община Плевен.

         За управител на „Дентален център I-Плевен” ЕООД е избран д-р Венелин Благоев Радев, за управител на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I-Плевен” ЕООД  - д-р Данаил Руменов Стойчев, и за управител на „Диагностично-консултативен център II-Плевен” ЕООД – д-р Мариана Петрова Лазарова. 

Свалете в PDF