Центърът за ученическо, техническо и научно творчество се преобразува и се влива в Центъра за работа с деца, реши Общинският съвет

600

       С единодушие от 40 гласа „за” общинските съветници одобриха предложението за преобразуване на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Център за ученическо, техническо и научно творчество в Плевен чрез вливане в Центъра за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца. Сходната дейност на двете общински звена беше един от мотивите за обединението.

       За учебната 2019/2020 г. утвърдените щатни бройки в ЦУТНТ са съответно 17,5 педагогически и непедагогически специалисти и 79 постоянни и временни групи, в които да се занимават ученици, както в сградата на ЦРД, така и в някои училища. Дейността на звеното е в няколко направления - природо-математически, приложно-технически, хуманитарно-обществен и кариерно ориентиране и консултиране. При извършени в изпълнение на заповед на кмета на Община Плевен Георг Спартански проверки на няколко школи към ЦУТНТ е установено, че записаните в тях ученици отсъстват масово, регистрирани са и случаи без присъствие на нито един ученик както в сградата на Центъра, така и в сградите на училищата, в които се провеждат по график част от занятията. От това е видно, че в ЦПЛР - ЦУТНТ няма ефективни занимания с учениците и повечето сформирани групи са фиктивни, гласят изводите в предложението.

       Преобразуването влиза в сила от 01.08.2020 г., като с решението се определя дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца с направления художествено творчество, спорт, природо-математически, приложно-технически, хуманитарно-обществен и кариерно ориентиране и консултиране.  

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Временно се ограничава движението по…

петък, 25 септември 2020
153

Пръскат с препарати в местности…

петък, 25 септември 2020
99

Общият устройствен план на град…

четвъртък, 24 септември 2020
264

Плевенчани от 3 до 70+…

сряда, 23 септември 2020
215