Център за безплатна правна помощ отвори врати в Плевен

1788

   Лентата на Регионален Център за консултиране към Адвокатски съвет – Плевен, официално прерязаха днес на церемония в Съдебната палата Министърът на правосъдието Цецка Цачева и Елена Чернева – председател на Националното бюро за правна помощ. На събитието присъстваха Ралица Негенцова – председател на Висшия адвокатски съвет, председателят на Адвокатска колегия – Плевен, Валентин Иванова, неговият заместник Оля Ботева, административни ръководители на прокуратури и съдилища, областният управител Мирослав Петров, председателят на Общинския съвет Мартин Митев, кметът Георг Спартански, магистрати, медии.

   В новооткрития център ще се осъществява безплатна правна помощ на физически лица от уязвими социални групи съгласно чл. 18 от Закона за правната помощ. Право на безплатна правна помощ съгласно закона имат лица и семейства, които отговарят на условията за получаване на месечни и целеви помощи за отопление от ЗСП; лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги или ползващи социална услуга-резидентен тип, или социална услуга звено „Майка и бебе”; деца, настанени в приемни семейства или в семейства на роднини или близки по реда на Закона за закрила на детето; лица, пострадали от домашно или сексуално насилие, от трафик на хора или друго престъпление; лица, търсещи международна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, за които предоставянето на правна помощ не се дължи на друго правно основание, и чужденци, спрямо които е приложена принудителна административна мярка, и чужденци, настанени в специален дом за временно настаняване.

   Предвижда се възможност да се предоставят изнесени консултации и правни съвети на място за хора от съответния съдебен район, живеещи в селища от областта или обитаващи социални домове, за което ще разчитаме на кметовете на съответната община. Правна помощ ще се предоставя по граждански, наказателни и административни дела и ще се изразява с консултации, завеждане на дело; подготовка на документи и процесуално представителство /защита от адвокат/.

   Днешното събитие увенчава общите усилия на редица институции в един немалък период от време, за да стане възможен поредният десети регионален център. Винаги съм имала специално отношение по темата с достъпа до правна помощ и затова прегръщам изцяло тази инициатива, тъй като е много важно и за нашите съграждани от по-уязвими групи да могат безплатно да получават квалитетна и компетентна помощ от колегите от Адвокатска колегия – Плевен, отбеляза министър Цачева. На адвокатите, които ще работят в центъра, тя пожела да бъдат максимално отдадени на гражданите, които имат нужда от правна помощ. Пожеланието й към магистратите, съдиите и прокурорите пък бе да са съпричастни и да проявяват разбиране към високо отговорната мисия на плевенските адвокати в този център. Защото целта е една – да имаме по-бързо, по-добро, но и много справедливо правосъдие, допълни Цецка Цачева.

   Центърът ще заработи от 1 септември 2017 год.

Свалете в PDF