Третират с препарат срещу житни и широколистни плевели

436

       Община Плевен съобщава, че са получени уведомителни писма в изпълнение на Наредба №13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. В периода от 08.05. до 10.05.2019 г. от 08.00 до 17.00 часа ще се проведе третиране по сервитутната жп линия София – Варна (в участъците Пордим – Левски и Телиш – Долни Дъбник). В периода от 13.05. до 15.05.2019 г. ще се проведе третиране на сервитутната жп линия София – Варна (в участъка Долни Дъбник – Ясен).

       Третирането се извършва срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели. Подлежащите на третиране терени са в местностите на общините по протежение на железопътната линия на разстояние шест метра от главна релса от двете страни с препарат НАСА 360 СЛ, който не е токсичен за пчели и риби.

       За организиране и провеждане на третирането отговаря инж. Димитър Велев. Телефон за връзка 0889 807810.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Временно се преустановява работата на…

понеделник, 16 септември 2019
17

На добър час през новата…

понеделник, 16 септември 2019
76

Политическите сили се споразумяха за…

петък, 13 септември 2019
298

Конкурс за най-атрактивна фотография обявява…

четвъртък, 12 септември 2019
344