Тестват системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на 1 април

468

Тестват системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на 1 април

       На 1 април 2024 г., понеделник, ще се проведе тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и при въздушна опасност. Акустичните сигнали /сирени/ ще бъдат задействани в 11.00 часа чрез излъчване на националните сигнали, те ще бъдат съпътствани от гласова информация с предварително записани съобщения.

       В изпълнение на чл. 37, ал. 1 от Наредбата системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението се тества два пъти годишно - в първия работен ден на месец април и на месец октомври.  

Свалете в PDF