Стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Плевен ще бъде обсъдена на предстоящата сесия

346

   Двадесет и пет точки включва предварителният дневен ред на редовната сесия на Общинския съвет, която ще се проведе на 27 април (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Кметът Георг Спартански внася предложение за приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Плевен /2017-2018/ и Годишен план на дейностите към нея. На сесията ще бъде обсъден и План за развитие на социалните услуги в община Плевен през 2018 година. Ще бъдат приети годишните отчети и баланси за 2016 г. на търговските дружества с общинско участие, ще бъде определен размерът на дивидента, дължим на Община Плевен от търговските дружества за 2016 г., и избрани експерт-счетоводители за заверка на годишния финансов отчет на дружествата за 2017 година. Общинските съветници ще разгледат предложение за определяне на места за разполагане на скулптурите от Международния симпозиум по скулптура „Плевен 2017”.

Свалете в PDF