Стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Плевен ще бъде обсъдена на предстоящата сесия

288

   Двадесет и пет точки включва предварителният дневен ред на редовната сесия на Общинския съвет, която ще се проведе на 27 април (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Кметът Георг Спартански внася предложение за приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Плевен /2017-2018/ и Годишен план на дейностите към нея. На сесията ще бъде обсъден и План за развитие на социалните услуги в община Плевен през 2018 година. Ще бъдат приети годишните отчети и баланси за 2016 г. на търговските дружества с общинско участие, ще бъде определен размерът на дивидента, дължим на Община Плевен от търговските дружества за 2016 г., и избрани експерт-счетоводители за заверка на годишния финансов отчет на дружествата за 2017 година. Общинските съветници ще разгледат предложение за определяне на места за разполагане на скулптурите от Международния симпозиум по скулптура „Плевен 2017”.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Плевенчани преписват „История славянобългарска”

петък, 20 октомври 2017
27

От Леони научиха за предимствата…

четвъртък, 19 октомври 2017
278

Планът за приходи от местни…

четвъртък, 19 октомври 2017
72

Дневният ред на предстоящата сесия…

четвъртък, 19 октомври 2017
182