Стартира кампанията за плащане на местни данъци и такси в община Плевен за 2024 година

1049

Стартира кампанията за плащане на местни данъци и такси в община Плевен за 2024 година

       Кампанията по плащането на дължимите данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2024 година стартира, обявява Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” при Община Плевен.

       Задълженията си собствениците могат да платят изцяло, с 5 % отстъпка от пълния размер в срок до 30 април на текущата година или на две равни вноски без отстъпка  – до 30 юни и до 31 октомври.

       Дължимите суми могат да се заплащат в брой, по банков път, на касите на Изипей в цялата страна или чрез Интернет. На всяко касово гише в Дирекцията работи ПОС терминал за разплащане с банкова карта. Задълженията от един и същ вид се погасяват по реда на възникването им.

       От първия работен ден на 2024 година се извършват плащания на  задължения за предходни периоди за всички видове данъци.

       Суми в брой се приемат на гишета от 1 до 5 в Салона за обслужване на клиенти на ул. „П. Р. Славейков“ № 21 от 8,30 ч. до 16,30 ч., без прекъсване.

       Актуална информация за размера на задълженията, банковата сметка и кодовете за вид плащане клиентите могат да получат на място, по телефона, както и на сайта на Община Плевен - www.pleven.bg.

 

 

Свалете в PDF