Стартира изграждането на канализационна и водопроводна мрежа в с. Буковлък

871

На 11 септември 2018 г. се състоя официална церемония „Стартиране на СМР по проекта” за обект: „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, община Плевен (етап І)”. Обектът се изгражда в рамките на проекта BG16M1OP002-1.006-0004 „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”, който се осъществява по АДБФП № Д-34-5/18.01.2017 г. с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз по Кохезионния фонд. Това е първият мащабен воден проект, в който се обединяват усилията на две общини. Проектът е на стойност 117 150 300, 52 лв., безвъзмездната финансова помощ от които възлиза на 87 911 636, 37 млн. лв.

            Домакини на събитието бяха кметовете на Община Плевен – Георг Спартански, и на Долна Митрополия – Поля Цоновска. Присъстваха Областният управител на Област Плевен Мирослав Петров, ръководитеят на проекта инж. Петър Петров и екипът, директори на институции, представители на избрания изпълнител на обекта – ДЗЗД „Аква билд” – София, на фирма „Рутекс”, осъществяваща строителния надзор, жители на село Буковлък.

През първия етап за Агломерация Буковлък за обект: „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, община Плевен (І етап)“ ще бъдат изпълнени: рехабилитация на главни водопроводни клонове с дължина 3478 м, изграждане на нова второстепенна водопроводна мрежа с дължина 229 м и рехабилитация на второстепенна водопроводна мрежа с дължина 7409 м, включително и сградни водопроводни отклонения към мрежите; изграждане на битова канализация с главни канализационни клонове с дължина 2774 м. и второстепенни канализационни клонове с дължина 7 632,00 м., включително и сградни канализационни отклонения. Общата стойност на инвестицията е 7 974 227, 63 лева без ДДС

По традиция церемонията започна с водосвет. В приветствието си кметът на Община Плевен Георг Спартански подчерта, че проектът „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия” е един от четирите приоритетни проекта на държавата. Изграждане на хиляди нови линейни метри водопроводна и канализационна мрежи не е правено от много години у нас, което прави усилията на общините Плевен и Долна Митрополия за изключително  важни предвид очакваните резултати за постигане на подобрен съвременен воден цикъл в четири селища от двете територии, допълни той.

По проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия” вече е изграден и въведен в експлоатация обект: „Изграждане на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Долна Митрополия и довеждащ колектор до ПСОВ”, в процес на реализация е обектът „Изграждане на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Тръстеник и довеждащ колектор до ПСОВ”. Предстои да стартира строителството на обект: „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, община Плевен (І етап)“. Обект:„Реконструкция на обща пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия”, е в процес на проектиране.

 

 

 

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

С множество призове, отличия и…

вторник, 15 януари 2019
388

Плевен ще има своя географска…

вторник, 15 януари 2019
177

Започна работа Центърът за видеонаблюдение…

вторник, 15 януари 2019
164

Спиране на водоподаването в Ясен…

понеделник, 14 януари 2019
81