Споразумение ще регламентира финансовите ангажименти на общините при ползване на новото регионално депо

2581

Споразумение ще регламентира финансовите ангажименти на общините при ползване на новото регионално депо

   Двадесет и седем точки включва предварителният дневен ред на редовната сесия на Общинския съвет, която ще се проведе на 27 октомври (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Ще бъде разгледано предложение относно приемане на Програма за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на нормите за качество на атмосферния въздух на територията на град Плевен по показателите фини прахови частици и полициклични ароматни въглеводороди с План за действие за периода 2016 – 2020 г. Друга от точките касае избор на експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на „Тибор” ЕАД Плевен за 2016 година.

   Съветниците ще обсъдят предложение относно определяне дейността на Центровете за подкрепа на личностно развитие в Плевен – Център за работа с деца, Ученическа спортна школа и Център за ученическо, техническо и научно творчество.

   На сесията ще бъде разгледано Споразумение между общините Плевен, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър и Пордим за реда и начина за покриване на финансовите ангажименти, които всяка от общините ще има при приемането и третирането на отпадъци в Регионалната система.

   Постоянната комисия по „Здравеопазване и социална политика” е внесла три предложения за предоставяне на еднократна финансова помощ на плевенчани със здравословни проблеми.

Свалете в PDF