Съветниците определиха дейността на Центровете за подкрепа на личностното развитие

2460

Съветниците определиха дейността на Центровете за подкрепа на личностното развитие

   Общинският съвет определи дейността на Центровете за подкрепа за личностно развитие в Плевен – Център за работа с деца, Ученическа спортна школа и Център за ученическо, техническо и научно творчество. С влезлия в сила от 01.08.2016 г. Закон за предучилищното и училищното образование, съществуващите общински обслужващи звена – извънучилищни педагогически учреждения, продължават да осъществяват дейността си по този закон като центрове за подкрепа за личностно развитие, в зависимост от дейността си, като имат право да запазят наименованията си.

   Дейността на Центъра за работа с деца е с направления художествено творчество и спорт. В него има сформирани школи по керамика, грънчарство, натурно рисуване, хорова формация „Звъника”, народен хор „Нашенчета”, народен оркестър „Нашенчета”, танцов ансамбъл „Нашенчета”, школа по шахмат. В Ученическата спортна школа се водят занятия по 8 вида спорт – акробатика, лека атлетика, волейбол, хандбал, баскетбол, футбол, тенис на маса и тенис на корт. Общият брой на групите е 59, в които са обхванати 785 деца. В школата се провеждат занимания с деца и ученици и през ваканциите. В Центъра за ученическо, техническо и научно творчество са сформирани групи по математика, физика и астрономия, приложна биология, информатика, начално техническо творчество.

Свалете в PDF