С проект за дигитализация на фондовете ще кандидатстват музеите в Плевен

210

С проект за дигитализация на фондовете ще кандидатстват музеите в Плевен

       Регионалният исторически музей /РИМ/ в партньорство с Регионалния военноисторически музей /РВИМ/ и Българо-Норвежкото дружество - Осло, Норвегия да кандидатстват с проектно предложение по Първата покана за кандидатстване за предоставяне на бeзвъзмездна финансова помощ за „Дигитално достъпни обекти на културното наследство в община Плевен“, дадоха съгласие общинските съветници. Инициативата е по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“, Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

       Поканата за кандидатстване с проектни предложения е обявена от Министерството на културата в качеството му на програмен оператор. Основната цел на проекта е да бъдат конвертирани елементите на културно наследство в двата музея в цифров формат, за да се представят и запазят за бъдещите поколения, както и изграждане на самостоятелен капацитет на служителите на музеите за дигитализация на културното наследство.

       Размерът на безвъзмездната финансова помощ по поканата е 100 %, от които средствата от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство са 85 %, 15 % е националното съфинансиране. Определеният максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за едно проектно предложение е 350 000 евро, а  минималният размер - 150 000 евро. Срокът за изпълнение на проектните дейности е 24 месеца. Крайната дата за депозиране на проектите е 16.06.2021 г.

Свалете в PDF