Разпоредиха допълнителни мерки заради птичия грип

2841

Разпоредиха допълнителни мерки заради птичия грип

   Във връзка с усложнената епизоотична обстановка в страната, провокирана от констатираните случаи на болестта птичи грип в областите Монтана, Враца и Пловдив, са разпоредени допълнителни мерки за предотвратяване разпространението й. Със заповед на изпълнителния директор на Българската Агенция по безопасност на храните се забранява провеждането на изложби, пазари и други събирания на домашни или други птици и свине в цялата страна. Забрана има за лова на пернат дивеч, както и за достъпа на външни лица и любителския риболов във водоемите и местата, обитавани от диви мигриращи птици.

   В сила остават и приетите на последното заседание на Областната епизоотична комисия мерки във връзка с недопускане на заболяването птичи грип на територията на област Плевен. Те са следните:
   1. Да не се допуска излизане на домашни птици извън дворовете на стопаните;
   2. Да не се допуска контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици;
   3. Фуражът за изхранване на домашните птици да се съхранява от стопаните в закрити помещения;
   4. Да се създадат условия за отделно отглеждане на домашни патици и гъски от останалите видове домашни птици;

   5. Да се уведомяват незабавно ветеринарните лекари, обслужващи животновъдните обекти с отглеждане на птици, или кметовете на населените места при констатирано отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при случаи на завишена смъртност.
   Сигнали за намерени мъртви птици, повишена заболеваемост при домашни или диви птици могат да се подават и директно в Областна дирекция по безопасност на храните – Плевен на служебните телефони. За предстоящите празнични и почивни дни има определени служители на дежурни телефони:

   0889/ 636296 – д-р Николай Илиев, началник-отдел „Здравеопазване на животните”

   0882/ 469060 – д-р Юри Чукаров, общински ветеринарен лекар за община Плевен

Свалете в PDF